Back

Kultúra - Kultúra, Jazyková kultúra, Badenská kultúra, Harappská kultúra, Západná kultúra, Mykénska kultúra, Arabská kultúra, Euroamerická kultúra, Kočovníctvo ..                                               

Kultúra

Kultúra môže byť: Analogický výkon / funkcie osoby, v ich prejavoch, správaní alebo činnosti, civilizovanosť, sofistikovanosť. Umenie a / alebo vzdelávania na všetkých. Súbor výkonov / vlastností spoločenstva, za luďmi všeobecne za prejav "vyššia" vyvinutosti ľudí, napr. s kultúrou. Všeobecné. (General) V spoločenských vedách. (In the social sciences) V archeológii konkrétne: archeologické kultúry. Všeobecné: súbor vlastností charakterizujúcich určitú skupinu ľudí: pozri kultúra spoločenské vedy. V biológii. (In biology) Niektoré typ kmeňa mikróba pochádzajúcich z jedného mikróba alebo via ...

                                               

Jazyková kultúra

Kultúra jazyka je vo východnej európskej lingvistickej tradícii cielavedomá činnosť vo vzťahu k zveladeniu spisovnej formy jazyka a jazykových prejavov v ňom vykonaný.

                                               

Badenská kultúra

Badenská kultúra je kultúra v strednej Európe, o 2800 pred kr 2200 pred kr., podľa staršieho datovania, alebo 3600 / 3500 / 3400 – 2900 / 2800 pred kr., podľa novšieho datovania v južnom Nemecku, českej republike, dolné Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, južné Poľsko, Chorvátsko, Srbsko a Macedónsko. Jej jadrom bola, a bola založená na Slovensku bolerázska skupina ako kombinácia domácich lengyelská kultúra a balkánsko-anatólskych prvky. Pomenovaný je podľa jaskýň Königshöhle v rakúskom Badene. Charakteristické pre ňu dekorácie nazýva kanelúra plytké drážky. Rozlišujú sa rôzne geografické skupin ...

                                               

Harappská kultúra

Harappská kultúra Harappa kultúra / civilizácia povodí / poriečia / údolia Indusu, kultúra / civilizácia povodí / poriečia / údolia rieky Indus, protoindická kultúra / civilizácia, induská kultúra / civilizácia, zle sa namiesto slova "Indusu" slovo "Indu") bola starobylá kultúra sa nachádza v povodí rieky Indus, prvý známy mestskej kultúry Indického polostrova. Zaberala najlepšia časť dnešného Pakistanu a v severnej Indii, niektoré pozostatky harappskej kultúry, však boli objavené aj v iných oblastiach. Začiatky harappskej kultúry siaha až 2. mid 4. tisícročia pred naším letopočtom, Jednot ...

                                               

Západná kultúra

Západná kultúra alebo kultúra Západu je kultúra, ktorá vzišla zo spojenia grécko-rímskej antiky a kresťanstva, a tvorí puto, ktoré spojených národov na Západe. Západná kultúra mocne pôsobí na kultúru iných častiach krajiny, obzvlášť silný bol tento úkon v priebehu stredoveku: ako súčasť európskej kultúry spĺňa byzantskou kultúrou a kultúrou arabskou. Z moderných prichodí Západ brániť svoju kultúru proti jednostranným racionalizmom osvietenstva. Zo začiatku 20. storočia, hovorí o úpadku, alebo dokonca o úpadku Západu a západnej kultúry, ktorá je ohrozená z dvoch strán: zo strany amerikanizá ...

                                               

Mykénska kultúra

Mykénska kultúra alebo mykénske obdobie alebo neskoroheladská kultúry alebo neskoroheladské obdobie je súčasťou egejskej kultúre, grécka kultúra, ktorú vytvorili Gréci na gréckej pevnine v 16. - 12. storočí pred Kristom. Takto blízko k centrálnej heladskú kultúry. Záznamy v lineárnom skript B, nachádzané v troskách mykénskych osady, majú charakter invenárnych zoznamy, čo naznačuje značný stupeň centralizácie a administratívej presnosť v mykénskych centier. Na území Slovenska je približne v tomto čase tam boli napr. era kultúry a maďarovská kultúra, ktoré boli mykénskou kultúrou ovplyvnené

                                     

Kultúra

 • charakterizujúcich určitú skupinu ludí: pozri kultúra spoločenské vedy v archeológii špecificky: archeologická kultúra v biológii: v pestovatelstve, lesníctve
 • Jazyková kultúra kultúra jazyka, kultúra reči, kultúra slova je vo východoeurópskej lingvistickej tradícii cielavedomá činnosť smerujúca k zveladeniu
 • Badenská kultúra staršie názvy: kultúra s kanelovanou keramikou, kultúra so žliabkovanou keramikou, v Maďarsku nazývaná pécelská kultúra v Polsku kultúra promienista
 • Harappská kultúra iné názvy: harappská civilizácia, kultúra Harappa, kultúra civilizácia povodia poriečia údolia Indusu, kultúra civilizácia povodia poriečia údolia
 • Západná kultúra alebo kultúra Západu je kultúra ktorá vzišla zo spojenia grécko - rímskej antiky a kresťanstva ktoré je cez Starý zákon samo úzko naviazané
 • Mykénska kultúra alebo mykénske obdobie alebo neskoroheladská kultúra alebo neskoroheladské obdobie je časť egejskej kultúry heladskej kultúry grécka
 • Arabská kultúra alebo islamská kultúra je kultúra po arabsky hovoriacich národov, teda nielen Arabov súčasť azijskej kultúry a európskej kultúry Arabská
 • definícií kultúry Kultúra ako civilizácia kultúra starovekého Ríma a pod. Kultúra ako svetonázor romantizmus, renesancia a pod. Kultúra ako súbor
 • kutúra alebo ubajdská kultúra nazvaná podla náleziska Tell Ubajd Tell el - Obejd pri Ure, bola neoliticko - chalkolitická kultúra na území Mezopotámie v
 • lineárnou keramikou, staršie: kultúra s volútovou keramikou, volútová kultúra bola neolitická kultúra v strednej Európe, súčasť kultúry s lineárnou keramikou
 • Egejská kultúra alebo egejská civilizácia alebo krétsko - mykénska kultúra je súhrnné označenie pre kultúry Egejskej oblasti vrátane západnej Malej Ázie
                                     
 • Otomanská kultúra alebo otomansko - fűzesabonský komplex v Maďarsku chápaná ako dve sukcesívne kultúry otomanská kultúra a fűzesabonská kultúra bola kultúra v
 • Severopanónska kultúra alebo severopanónska kultúra s inkrustovanou keramikou alebo vesprémska kultúra bola kultúra z druhej polovice staršej bronzovej
 • Čakanská kultúra alebo čačianska kultúra bola kultúra cca 1250  1000 pred Kr. teda v mladej bronzovej dobe na juhozápadnom Slovensku východne od Váhu
 • Badarijská kultúra iné názvy: badárijská kultúra badárska kultúra badarien, Badárí bola hornoegyptská eneolitická archeologická kultúra v rokoch
 • Halštatská kultúra je hlavná archeologická kultúra halštatskej doby. Bola rozšírená ca v rokoch 700 až 400 pred Kr. od východného Francúzska na západe
 • Nagádska kultúra alebo nakádska kultúra alebo Nagáda Nakáda je posledná eneolitská kultúra Horného Egypta pred začiatkom dynastického obdobia. Pomenovaná
 • Zarubinská kultúra alebo zarubinecká kultúra je archeologická kultúra obdobia železnej doby charakteristická pre druhú polovicu 1. tisícročia pred Kr.  1
 • 145272 17.109562 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky medzi 1. júlom 2010 a 31. októbrom 2010 Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej
 • Lužická kultúra alebo presnejšie lužický kultúrny komplex alebo staršie kultúra lužických popolnicových polí bol kultúrny komplex strednej bronzovej doby
 • Nocká kultúra alebo kultúra Nok je jedna z najstarších kultúr ranej železnej doby v Afrike datovaná do obdobia 900 pred Kr.  200 pred Kr. Je známa
                                     
 • Wieselburská kultúra zastarano mošonská kultúra v Maďarsku nazývaná typ Gáta bola kultúra na malom území Burgenlandu a prilahlom Dolnom Rakúsku Hainburg - Teichtal
 • Esperantská kultúra je kultúra okolo medzinárodného jazyka esperanto, pestovaná komunitou používatelov tohto jazyka. Podobne ako kultúra národného jazyka
 • pásikovou keramikou, v Rumunsku aj ciumestská kultúra bola neolitická kultúra v strednej Európe, súčasť kultúry s lineárnou keramikou v širšom zmysle. Rozšírená
 • Kultúra zvoncovitých pohárov alebo staršie kultúra zvoncových pohárov bola kultúra na mnohých miestach západnej a strednej Európy a Maroka zhruba v rokoch
 • Kultúra skupina Chłopice - Veselé alebo chłopicko - veselská skupina kultúra bola skupina kultúra na začiatku bronzovej doby podla rôznych zdrojov 2 300  2
 • Minojská kultúra bola civilizácia kultúra bronzovej doby na Kréte v rokoch 2800 2600 až 1100 pred Kr., pomenovaná archeológom sirom Arthurom Evansom
 • Predkolumbovská kultúra je kultúra resp. predkolumbovská civilizácia je civilizácia amerického kontinentu od počiatkov až do príchodu Európanov, v podstate
 • Púchovská kultúra alebo púchovská skupina bola archeologická kultúra cca od 300 pred Kr. do 180 po Kr. podla zriedkavých názorov až do 4. stor. n.l.
 • Bukovohorská kultúra názov podla Bukových vrchov, po maď. Bükk, v Maďarsku bola neolitická kultúra v severovýchodnom Maďarsku najmä Boršodsko - abovsko - zemplínska
Arabská kultúra
                                               

Arabská kultúra

Arabskej kultúry alebo islamská kultúra je kultúra po arabsky hovoriacich národov, teda nie len Arabi, časť azijskej kultúry a európskej kultúry. Arabská kultúra je vyrastal, ktoré ste staré kultúry Predného Východu, najmä helenistickej a iránskej, ale aj egyptské, sýrske, a iné. Centier kultúrneho života boli veľké mestá ako Damask, Bagdad, Káhira, atď., Arabská kultúra sa skladá z arabskej vedy a západnej filozofie, arabské umenie, islam.

                                               

Euroamerická kultúra

Euroamerická kultúra je súčasťou svetovej kultúry vyrastajúca v prvom rade, na základe kultúrne dedičstvo, ktoré po sebe zanechali starí Gréci, Rimania a starovekých Židov. Jeho základom a východiskom je európska kultúra. 1979 a neskôr, jeden z hlavných sebareflexívnych pojmy euroamerickej kultúry sa stáva pojem post-modernity.

Grécka kultúra
                                               

Grécka kultúra

Grécka kultúra je súčasťou európskej kultúry alebo euroamerickej kultúry. To je kultúra prináležiaca k Grécko alebo grécky spôsob tvorby zla na dobro a ošklivého na krásu. V gréckej kultúre je určená v prvom rade, na strane starovekej kultúry, ktorá nositelmi boli Gréci. Toto zahŕňa, gréckej filozofie, grécke umenie, grécka mytológia, grécke náboženstvo, grécke vedy.

                                               

Indoeurópska kultúra

Indoeurópska kultúry je kultúra Indoeurópanov má svoj pôvod v neolite, možno aj v mezolite. V období vzniku bola táto kultúra ovplyvnená vyšších kultúrach Blízkeho východu. Začína posledného štádia rozptylu mohylovej kultúry.

                                               

Knižná kultúra

Knižnej kultúry je oblasť kultúry, ktorá zahŕňa výrobu, distribúciu a vystavenie knihy ako prostriedok kultivácie osoba alebo premeny spoločnosti na kultúrne spoločenstvo. Dôležitou súčasťou knižnej kultúry sú knižnice.

Kočovníctvo
                                               

Kočovníctvo

Kočovníctvo alebo nomádstvo je spôsob života, ktorý preferuje neustále kočovanie z jedného miesta na iné miesto pred usadlým životom na jeden bod, mesto, štát, atď). Odhaduje sa, že na Zemi žije okolo 30 až 40 miliónov eur, kočovníci. Mnoho ľudských kultúrach má svoje nomádsku tradície, ale sú v mnohých priemyselných svete je stále zriedkavé. Existujú tri typy kočovníci:môže revírmi. Obchod a odberateľov. (Shop and customers)

                                               

Kultúra čítania

Kultúra čítania je pestovanie schopnosť chápať, čítať, aby sa disciplína je dôležité vybudovať výpisky, pestovanie sustavnosti čítanie, ohladuplného zaobchádzanie s knihou atď.

                                               

Kultúra Ďalekého východu

Kultúru Ďalekého východu je hlavnou súčasťou ázijskej kultúry, pozostáva kultúre indickej, nepálska kultúry, tibetskej kultúry, kultúra, juhovýchodnej Ázie, najmä Sumatry a jávy,kŕejskej kultúry, čínskej kultúry a japonskej kultúry.

                                               

Kultúrna epocha

Epocha kultúry je pomerne dlhý, a z periodizačného hľadiska základných obdobie vo vývoji umenia a kultúry, ktoré sa vyznačujú rovnaké sociálne vzťahy a názorovými postojov a princípov, alebo spoločné slohom, ktorý je navrhnutý a území.

                                               

Kultúrna politika

Kultúrna politika je súhrn princípy, ciele, úlohy a kroky štátu, miest, spoločenstva, cirkvi, odbory, politickych strán, sociálne triedy, medzinárodné inštitúcie, ktoré sa týkajú plánovitej starostlivosť o kultúre, jeho podpora a nové stvorenie.

Users also searched:

kultúra, kultra, Kultra, dominantn kultra, asopis kultra, kultra sprvy, funkcie kultry, kultra na slovensku, sme kultura, kultra defincia, kultura, dominantn, asopis, sprvy, funkcie, kultry, slovensku, defincia, o je kultra, jazyková kultúra, Jazykov, jazykov, Jazykov kultra, jazykov kultra, karta, jazykov kultra na slovensku, kultra rei, jazykov norma, rei, norma,

...

Časopis kultúra.

Umenie a kultúra v Rakúsku: múzeá, hudba, divadlá a podujatia. 11.03.2021. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR ako Správca programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna….

Úroveň jazykovej kultúry na slovensku.

Jazyková kultúra Gramatika – Referáty. Jazyková kultúra. JAZYKOVÁ NORMA záväzné jazykové pravidlá formulované v príručkách. PLATNÉ KODIFIKAČNÉ PRÍRUČKY: Pravidlá slovenského. Spisovná slovenčina a jazyková kultúra. Jazyková kultúra RODINA A ŠKOLA. Popis: Dokument obsahuje stručné informácie o funkciách jazyka a jazykovej kultúre. Diskusia. pridať komentár. Žiadne komentáre. Pridať komentár. Jazyková norma. VEDA, vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied Jazykovedný. K jazykovej kultúre textov slovenskej populárnej hudby Štúdia sa zaoberá jazykovou kultúrou slovenských piesňových textov zhruba od 50.


Kultura vinča.

Badenská kultúra P. Bádenská kultúra vznikla pravdepodobne ako zmes domácich a Ľud bádenskej kultúry už používal koleso a prispel k jeho zdomácneniu v stredoeurópskom. Doba bronzová doba železná. Untitled Register účtovných závierok. Základná charakteristika, rozšírenie kultúr skupín, materiálna kultúra atď. Kultúra Badenská kultúra a súveký kultúrny vývoj v juhovýchodnej Európe ​genéza,. Doba bronzová projekt. Badenská kultúra, Arslexicon. Z eneolitu je prítomná badenská kultúra. Osídlenie z doby bronzovej je výraznejšie. Do staršej až strednej doby bronzovej patrí keramika napr. z polohy Alte.

História hodvábu má viac ako dve tisíc rokov Kožená galantéria.

V treťom tisícročí tam prekvitala harappská kultúra, ktorá bola v tých časoch jedným z ohnísk civilizácie. Hodváb tam získavali z kokónov motýla. Online Poker žiadne Skutočné Peniaze Žiadny vklad online kasíno. Protoindická civilizácia, inak Harappská kultúura, existovala v údolí rieky Indus. Najpravdepodobnejšími predstavitelmi tejto kultúry boli ludia.

Preklad západná kultúra do angličtiny.

Západná kultúra Западная культура. Z histórie kresťanstva Oficiální stránky obce Podbiel. FILOZOFIA A KULTÚRA STREDNEJ EURÓPY ru duchovnej krízy západného človeka: f i n i s A u s t r Západná kultúra tak podlahla istej anomálii, keď. Fvk:Kultúra západná. Západná kultúra alebo kultúra Západu je kultúra, ktorá vzišla zo spojenia grécko rímskej antiky a kresťanstva a tvorí puto, ktorým sú zjednotené národy Západu.


Mykénska civilizácia sa rozvíjala.

Staroveké Grécko. Áno. Proces vývinu človeka ako bilogického druhu nazývame hominizácia alebo: Nahraj odpoveď. Mykénska kultúra obohatila architektúru o:? klenbu? stĺp?.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →