Back

Kultúra - kultúra. Kultúra môže byť: Analogický výkon funkcie osoby, v ich prejavoch, správaní alebo činnosti, civilizovanosť, sofistikovanosť. Umenie a al ..                                               

Kurgan

                                               

Monokultúra

Monokultúry môže byť: V mikrobiológii: čistej kultúry mikroorganizmov z jednej bunky, pozri monokultúry mikro-organizmov. V polnohospodárstve: pozri monokultúry poľnohospodárstvo.

                                     

Kultúra

Kultúra môže byť:

 • Analogický výkon / funkcie osoby, v ich prejavoch, správaní alebo činnosti, civilizovanosť, sofistikovanosť.
 • Umenie a / alebo vzdelávania na všetkých.
 • Súbor výkonov / vlastností spoločenstva, za luďmi všeobecne za prejav "vyššia" vyvinutosti ľudí, napr. s kultúrou.
 • Všeobecné. (General)
 • V spoločenských vedách. (In the social sciences)
 • V archeológii konkrétne: archeologické kultúry.
 • Všeobecné: súbor vlastností charakterizujúcich určitú skupinu ľudí: pozri kultúra spoločenské vedy.
 • V biológii. (In biology)
 • Niektoré typ kmeňa mikróba pochádzajúcich z jedného mikróba alebo viac mikróby rovnakého druhu, pozri Kultúra kmeňa mikróba.
 • Plánovité pestovanie rastlín, mikroorganizmov a podobne, alebo výsledok tejto činnosti, pozri kultúra biológia.
 • Názov časopisu. (The name of the magazine)
                                     
 • Jazyková kultúra kultúra jazyka, kultúra reči, kultúra slova je vo východoeurópskej lingvistickej tradícii cielavedomá činnosť smerujúca k zveladeniu
 • Badenská kultúra staršie názvy: kultúra s kanelovanou keramikou, kultúra so žliabkovanou keramikou, v Maďarsku nazývaná pécelská kultúra v Polsku kultúra promienista
 • Harappská kultúra iné názvy: harappská civilizácia, kultúra Harappa, kultúra civilizácia povodia poriečia údolia Indusu, kultúra civilizácia povodia poriečia údolia
 • Západná kultúra alebo kultúra Západu je kultúra ktorá vzišla zo spojenia grécko - rímskej antiky a kresťanstva ktoré je cez Starý zákon samo úzko naviazané
 • Mykénska kultúra alebo mykénske obdobie alebo neskoroheladská kultúra alebo neskoroheladské obdobie je časť egejskej kultúry heladskej kultúry grécka
 • Arabská kultúra alebo islamská kultúra je kultúra po arabsky hovoriacich národov, teda nielen Arabov súčasť azijskej kultúry a európskej kultúry Arabská
 • definícií kultúry Kultúra ako civilizácia kultúra starovekého Ríma a pod. Kultúra ako svetonázor romantizmus, renesancia a pod. Kultúra ako súbor
 • kutúra alebo ubajdská kultúra nazvaná podla náleziska Tell Ubajd Tell el - Obejd pri Ure, bola neoliticko - chalkolitická kultúra na území Mezopotámie v
 • lineárnou keramikou, staršie: kultúra s volútovou keramikou, volútová kultúra bola neolitická kultúra v strednej Európe, súčasť kultúry s lineárnou keramikou
 • Egejská kultúra alebo egejská civilizácia alebo krétsko - mykénska kultúra je súhrnné označenie pre kultúry Egejskej oblasti vrátane západnej Malej Ázie
                                     
 • Otomanská kultúra alebo otomansko - fűzesabonský komplex v Maďarsku chápaná ako dve sukcesívne kultúry otomanská kultúra a fűzesabonská kultúra bola kultúra v
 • Severopanónska kultúra alebo severopanónska kultúra s inkrustovanou keramikou alebo vesprémska kultúra bola kultúra z druhej polovice staršej bronzovej
 • Čakanská kultúra alebo čačianska kultúra bola kultúra cca 1250  1000 pred Kr. teda v mladej bronzovej dobe na juhozápadnom Slovensku východne od Váhu
 • Badarijská kultúra iné názvy: badárijská kultúra badárska kultúra badarien, Badárí bola hornoegyptská eneolitická archeologická kultúra v rokoch
 • Halštatská kultúra je hlavná archeologická kultúra halštatskej doby. Bola rozšírená ca v rokoch 700 až 400 pred Kr. od východného Francúzska na západe
 • Nagádska kultúra alebo nakádska kultúra alebo Nagáda Nakáda je posledná eneolitská kultúra Horného Egypta pred začiatkom dynastického obdobia. Pomenovaná
 • Zarubinská kultúra alebo zarubinecká kultúra je archeologická kultúra obdobia železnej doby charakteristická pre druhú polovicu 1. tisícročia pred Kr.  1
 • 145272 17.109562 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky medzi 1. júlom 2010 a 31. októbrom 2010 Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej
 • Lužická kultúra alebo presnejšie lužický kultúrny komplex alebo staršie kultúra lužických popolnicových polí bol kultúrny komplex strednej bronzovej doby
                                     
 • Nocká kultúra alebo kultúra Nok je jedna z najstarších kultúr ranej železnej doby v Afrike datovaná do obdobia 900 pred Kr.  200 pred Kr. Je známa
 • Wieselburská kultúra zastarano mošonská kultúra v Maďarsku nazývaná typ Gáta bola kultúra na malom území Burgenlandu a prilahlom Dolnom Rakúsku Hainburg - Teichtal
 • Esperantská kultúra je kultúra okolo medzinárodného jazyka esperanto, pestovaná komunitou používatelov tohto jazyka. Podobne ako kultúra národného jazyka
 • pásikovou keramikou, v Rumunsku aj ciumestská kultúra bola neolitická kultúra v strednej Európe, súčasť kultúry s lineárnou keramikou v širšom zmysle. Rozšírená
 • Kultúra zvoncovitých pohárov alebo staršie kultúra zvoncových pohárov bola kultúra na mnohých miestach západnej a strednej Európy a Maroka zhruba v rokoch
 • Kultúra skupina Chłopice - Veselé alebo chłopicko - veselská skupina kultúra bola skupina kultúra na začiatku bronzovej doby podla rôznych zdrojov 2 300  2
 • Minojská kultúra bola civilizácia kultúra bronzovej doby na Kréte v rokoch 2800 2600 až 1100 pred Kr., pomenovaná archeológom sirom Arthurom Evansom
 • Predkolumbovská kultúra je kultúra resp. predkolumbovská civilizácia je civilizácia amerického kontinentu od počiatkov až do príchodu Európanov, v podstate
 • Púchovská kultúra alebo púchovská skupina bola archeologická kultúra cca od 300 pred Kr. do 180 po Kr. podla zriedkavých názorov až do 4. stor. n.l.
 • Bukovohorská kultúra názov podla Bukových vrchov, po maď. Bükk, v Maďarsku bola neolitická kultúra v severovýchodnom Maďarsku najmä Boršodsko - abovsko - zemplínska


                                     
 • kultúra vznikla z kultúry so západnou lineárnou keramikou. Prechod medzi týmito dvoma kultúrami predstavuje kultúra Sopot - Bicske a sopotská kultúra záp

Users also searched:

časopis kultúra, čo je kultúra, dominantná kultúra, funkcie kultúry, kultúra definícia, kultúra na slovensku, kultúra správy, sme kultura, kultra, Kultra, dominantn kultra, asopis kultra, kultra sprvy, funkcie kultry, kultra na slovensku, sme kultura, kultra defincia, kultura, dominantn, asopis, sprvy, funkcie, kultry, slovensku, defincia, o je kultra, kultúra,

...

Kultúra správy.

Správy a aktuality z kultúry film, hudba, divadlo Kultúra SME. UMENIE A KULTÚRA. ÚVOD. Vzdelávací štandard umenia a kultúry pre gymnázium so štvorročným vzdelávacím programom a pre gymnázium s päťročným.

Čo je kultúra.

Kultúra a volný čas spis. Banská Bystrica, Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica, webmaster@bans Vyhlásenie o prístupnosti Ochrana osobných údajov. Funkcie kultúry. Púchovská kultúra Mesto Púchov. Súčasnosti. Umenie a kultúra majú v Bratislave hlboko zakorenenú tradíciu, nie nadarmo sa toto mesto prirovnáva k starším sestrám: Viedni a Prahe. Kultúra definícia. Práca Trnavský kraj, umenie a kultúra. Mestský úrad v Poprade. Nábrežie Jána Pavla II. 2802 3 058 42 Poprad Tel.: 421 52 7167 111. E mail: podatelna@. IČO: 00326470.


Dominantná kultúra.

Kultúra a duchovné hodnoty Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.alexandra Jurišová.kultúra.knižnica. Takmer všetky knihy o kolonializme a rasizme majú podobu manifestu proti utláčaniu a neprávostiam, alebo sumáru. Kultúra na slovensku. 3. 5 Kultúra Úrad vlády SR. Cielom kultúrnych aktivít UNESCO je zabezpečiť, aby kultúra zaujímala adekvátne miesto v rozvojových stratégiách a procesoch na medzinárodnej úrovni, ako. Sme kultura. Bratislava Kultúra. Kultúra sa zvyčajne ocitá v závere politických programov. Takéto postavenie zvykne Nie je to tak. Vzťah ku kultúre a k umeniu pomáha vytvárať vzťah k luďom.

Kultúra a šport Petržalka.

Volný čas Podujatia v meste Kalendár kultúrnych a športových podujatí Počasie Ľadový dom Informačné centrum Foto a video Mesto Doprava Kultúra. Kultúra – Nadácia Slovenskej sporitelne Slovenská sporitelňa. Firemná kultúra je jednoducho povedané spôsob, akým vo firme robíme veci. Je postavená na firemných hodnotách. Aký je vzťah medzi firemnou kultúrou a. Kultúra Mesto Rajec. Kultúra v meste Kino Divadlo Kultúrny dom MKS program stredisko KD. Celonárodná databáza kultúrnych programov v slovenských mestách. ČO JE TO KULTÚRA? New Model Radio. Skúsme sa pozrieť, ako kultúru definuje UNESCO pédia. Kultúra je komplex špecifických duchovných, materiálnych, intelektuálnych a emocionálnych čŕt. Kultúra unesco. Hladáte program kina? Dobrý film, knihu, hudobné predstavenie? Všetko o kultúre: recenzie a aktuality na jednom mieste. Kliknite pre viac!.


Kultúra Umenie Oficiálna webstránka mesta Hurbanovo.

Predmet Umenie a kultúra patrí do rovnomennej oblasti UMENIE a kulturologických pojmov názorov v paralele dejín umenia a kultúry sa objaví at. Kultúra Nadácia SPP Grantové programy. Kultúra. Prečítať nahlas. Kultúra. Kultúrne pamiatky Dom kultúry Mestské múzeum Mestská knižnica Čestní občania mesta Ilava Cena primátora mesta,​.


Centrum pre tradičnú ludovú kultúru.

2020. Kultúra a umenie sú dôležitou súčasťou nášho života. Zatvorili sa všetky kultúrne inštitúcie, zrušili všetky podujatia, bez výnimky. Kultúra a umenie Čo robiť? Visit Bratislava. Novinky z kultúrneho diania na Slovensku a vo svete. Knižné, filmové a hudobné tipy a recenzie. Informácie o aktuálnych kultúrnych podujatiach.

Kultúra a volný čas Mesto Trenčín.

Kultúrne inštitúcie. Mestské kultúrne stredisko. Adresa: Námestie slobody 1269 3, Oravské kultúrne stredisko. dkdk 034.JPG. Adresa: Bysterecká​. Hotel Kultúra Ružomberok hotel, wellness, kongres. Čo čítať, počúvať, pozerať a kam ísť? Aktivujte si High Five, piatkový newsletter Denníka N s tipmi z popkultúry a umenia. Zadaním e mailu súhlasíte s. Kultúra Archív Velvyslanectvo USA na Slovensku. XXIII. ročník konferencie Krajina Človek Kultúra s podtitulom Človek v krajine stopy človeka v krajine sa konal 30. 31. mája 2019 v Banskej Bystrici. Kultúra Oficiálna stránka Mesta Tvrdošín. Hladáte prácu? Aktuálna ponuka práce v regióne Trnavský kraj pre oblasť umenie a kultúra. Nájdite si prácu ešte dnes. Volné pracovné miesta v odvetví umenie.

Pohlad na vymedzenie pojmov kultúra a kultúrny systém Prohuman.

Všetky štatistické údaje za oblasť Kultúra nájdete vo Verejnej databáze DATAcube. Databáza poskytuje používatelom časové rady údajov a väčší komfort pri. Kultúra Oficiálna stránka mesta Ilava. Kultúra patrí k našej kultúre. Pretože ako rodinný podnik by sme chceli pomocou podpory kultúrnych a umeleckých projektov vytvoriť inšpirujúce celkové. Kultúra slova SAV. Hotel KULTÚRA sa pýši v historickom centre Ružomberka už takmer 100 rokov. Je miestom stretnutí Ružomberčanov, ale aj priestorom pre kongresy a. Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Kultúra a volný čas Kultúrne poukazy v ZOO neplatia. Vo výstavných priestoroch a foyer múzea sa realizujú výstavy, tvorivé dielne a iné kultúrne podujatia.


Kultúra v meste Kino Divadlo Kultúrny dom MKS program stredisko KD.

Kultúra. charakteristika kolektívny ludský produkt, ktorý zahŕňa všetko čím sa odlišujeme od zvierat názory, myšlienky, gestá, reč, obliekanie… vyjadruje súhrn. Kultúra Mesto Dolný Kubín. Mestská časť pripravuje, organizuje a propaguje verejné kultúrne podujatia vo svojich kultúrnych zariadeniach na verejných priestranstvách. Mapuje. Kultúra Štatistický úrad SR. Číslo, Názov predpisu, Účinnosť od. 167 2008 Z. z. Tlačový zákon, 01.06.2008. 261 2017 Z. z. Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene. Kultúra Mesto Poprad. Dlhodobo podporujeme divadelné umenie a rozvoj kultúry na Slovensku. Rozvoj kultúrneho vzdelania a kritického myslenia najmä u mladých ludí je v. Kultúra v meste Liptovský Hrádok. Na týchto stránkach nájdete základné informácie o širokom spektre oblastí, ktoré sa týkajú kultúry, médií, umenia, ale i ochrany pamiatok. Samostatný priestor je.

Kultúra Sociológia Maturitné otázky V.

A look at the definition of the terms of culture and cultural system. Abstrakt: Vymedziť pojem kultúra sa zdá na prvý pohlad jednoduchá úloha. Kultúra.týždeň iný pohlad na spoločnosť. Do U.S. Embassy Bratislava 3 septembra, 2020 Filtruj príspevky: Kultúra, Ľudské univerzitné prednášky a experimenty pre deti Americké kultúrne inštitúcie,. UMENIE A KULTÚRA ÚVOD. Kultúra slova 2021. číslo 1. Kultúra slova 2019.


Dotácia pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu KORONAKRÍZA.

Kultúra a šport sú významnými oblasťami zabezpečujúcimi pre ludí uspokojenie ich nemateriálnych potrieb. Kultúra – Denník N. Kultúra Oddelenie kultúry zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti kultúry, zabezpečuje a monitoruje potreby rozvoja miestnej. Kultúra na Slovensku a vo svete. Kultúra a volný čas. Aktuálne kultúrne podujatia Tradičné mestské podujatia Artkino Metro Kino CINE MAX Šport Bohoslužby. Pošlite tip na tento článok. Kniha: Organizačná kultúra Anna Kachaňáková Martinus. Ako vybaviť kultúrne, športové alebo spoločenské podujatie na území mesta Rajec … viac informácii Mestská knižnica Rajec 24.03.2021. OZNAM MESTSKÁ​.


Kultúra Mesto Vysoké Tatry.

Najnovšie informácie a recenzie zo sveta divadiel, filmu, galérií, hudby, festivalov a kníh. Konferencia KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA SAŽP.sk. Tie najnovšie informácie z kultúry na Slovensku a vo svete. Knižné novinky, filmové premiéry či divadelné predstavenia. To všetko na spravodajskom portáli. Firemná kultúra. Malebné mesto pri hraniciach s Polskom, ubytovanie, turistika, pohranicny styk, Orava.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →