ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 381                                               

Ružienka

Ružienka alebo rubeola je vírusové ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenou teplotou, bolesťou hlavy, kašlom a malátnosťou. Inkubačná doba je 14 až 21 dní. Neskôr sa objavuje makulopapulózna vyrážka, ktorá začína typicky za ušami a postupne sa šírí ...

                                               

Senzitivita (medicína)

Senzitivita, senzitívnosť, diagnostická senzitivita/citlivosť/senzitívnosť) je schopnosť určitej diagnostickej metódy odhaliť patologický dej v ludskom organizme. Udáva sa v percentách. 100%-ná senzitivita znamená, že metóda odhalí zmenu v organi ...

                                               

Septický šok

Septický šok je velmi vážny chorobný stav, vznikajúci ako odpoveď organizmu na ťažkú infekciu a sepsu. Je vyvolaný uvolnením velkého množstva bakteriálnych toxínov do krvného obehu, s následným rozšírením periférnych ciev a náhlym poklesom krvnéh ...

                                               

Sérotonínergný systém

Sérotonínergný systém je monoamínergný mediátorový systém, ktorý ako signálnu molekulu/mediátor pri prenose nervového vzruchu na synapsii využíva sérotonín.

                                               

Sklerodermia

Sklerodermia patrí medzi vzácne ochorenia spojiva, kde dominujú v klinickom obraze kožné zmeny. Charakterizované sú ložiskami tuhej, neelastickej kože rôznej velkosti.

                                               

Skolióza

Skolióza alebo bočitosť je medicínsky výraz pre vychýlenie chrbtice do strán, vo frontálnej rovine. Skoliózu možno rozdeliť podla viacerých kritérií: skolióza trvalá skolióza prechodná – vzniká dočasne pri jednostrannej záťaži, napríklad pri nose ...

                                               

Skríning (medicína)

Skríning je označenie činnosti alebo činností, ktoré vyhladávajú v populácii jedincov s chorobami, ktoré ešte nemajú klinické príznaky - sú bezpríznakové. Cielom skríningu je ich záchyt v štádiu, kedy sú ešte liečitelné. K najznámejším typom skrí ...

                                               

Slovenský Červený kríž

Slovenský Červený kríž je slovenská pobočka Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. V súčasnej dobe má 70 381 členov združených v 1 712 miestnych skupinách. Je jediná, vládou Slovenskej republiky dňa 8. 12. 1992 uznaná národ ...

                                               

Sociálna fóbia

Sociálna fóbia či sociofóbia je prehnaný strach z určitého sociálneho, medziludského kontaktu. Je sprevádzaná úzkosťou, prameniace z vedomých i nevedomých negatívnych očakávaní vlastného zlyhania. Strach z toho byť druhými pozorovaný, alebo aj ho ...

                                               

Speleoterapia

Speleoterapia je liečebná metóda, využívajúca špecifické a unikátne vlastnosti prostredia, hlavne aerosólu obsiahnutého v ovzduší podzemných priestorov, prevažne krasových jaskýň, na liečbu chronických a alergických chorôb dýchacích orgánov. Zákl ...

                                               

Strabizmus

Strabizmus alebo škulavosť alebo škúlenie je chyba zraku – stav, pri ktorom dochádza k strate koordinovaného pohybu oboch očí a jedno sa odchyluje od smeru pozorovaného predmetu. Touto chybou zraku sa zaoberá tyflopédia – odbor špeciálnej pedagogiky.

                                               

Stria (medicína)

Stria je pomenovanie pre popraskanie kože pri nadmernom a rýchlom náraste. Strie sú bežné u športovcov, hlavne kulturistov, u ktorých je na bicepse pozdĺžne a často má ružovú farbu. Strie sa často tvoria v tehotenstve na bruchu. Je to popraskaná ...

                                               

Sval chrbta

Svaly chrbta sú svaly za chrbticou od hlavy až po kostrč. Svaly chrbta sú uložené v dvoch vrstvách: v povrchovej a hlbokej vrstve. a) končatinové spinohumerálne - tie, ktoré odstupujú od chrbtice a upínajú sa na lopatku, klúčnu kosť alebo ramennú ...

                                               

Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa

Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa Týranie, zneužívanie alebo zanedbávanie dieťaťa je surový prístup, ktorým sa dieťaťu v závažnom rozsahu telesne alebo duševne ubližuje, je opakujúce sa násilie s vysokým stupňom surovosti. F. ...

                                               

Špecifickosť (medicína)

Špecifickosť, diagnostická špecificita) je v medicíne schopnosť určitej diagnostickej metódy potvrdiť alebo vyvrátiť konkrétne ochorenie ludského organizmu. Udáva sa v percentách. 100%-ná špecifickosť znamená, že pozitívny výsledok metódy chorobu ...

                                               

Tachykardia

Tachykardia je trvalejšie zrýchlenie srdcového rytmu. U dospelých sa hovorí o tachykardii ak srdce bije rýchlejšie ako 100-krát za minútu. Keď je srdcový sťah prirodzený, hovoríme, že tento sťah vyvolal sinoatriálny uzol. Čiže z lekárskeho hladis ...

                                               

Telovýchovné lekárstvo

Telovýchovné lekárstvo je samostatný klinický medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom reakcie a adaptácie organizmu zdravého, oslabeného, chorého a trvale zdravotne poškodeného človeka na pohybovú činnosť. Ide o odbor, ktorý spája teoretické z ...

                                               

Tetanus

Tetanus je nebezpečná choroba spôsobená baktériou "Clostridium tetani", ktorá sa bežne nachádza v pôde alebo špine. Baktéria sa do tela spravidla dostane cez ranu - pichnutie alebo porezanie znečisteným predmetom. Tetanus sa prejavuje kŕčmi a str ...

                                               

Tetracyklínové antibiotikum

Hlavným mechanizmom účinku tetracyklínových antibiotík je inhibícia zablokovanie syntézy bielkovín mikroorganizmov. Viažu sa na 30 S podjednotku bakteriálnych ribozómov a blokujú väzbu elektricky nabitých aminoacyl-tRNA. Tým bránia začleneniu nov ...

                                               

Tuberkulóza

Tuberkulóza je zdĺhavá infekčná choroba postihujúca všetky tkanivá a orgány zvierat aj ludí, vyvolaná mikroorganizmom Mycobacterium tuberculosis. Vďaka pokroku v chemoterapii antibiotiká, tuberkulostatiká a zvýšenej hygiene nastalo podstatné zníž ...

                                               

Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica akademika Ladislava Dérera

Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica akademika Ladislava Dérera je nemocnica v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto, miestnej časti Kramáre. Jej stará budova bola postavená v roku 1968. Je pomenovaná po Ladislavovi Dérerovi, slovenskom ...

                                               

Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica svätého Cyrila a Metoda

Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Cyrila a Metoda je nemocnica v bratislavskej mestskej časti Petržalka, v jej miestnej časti Lúky, na Antolskej ulici. Je to súčasť Univerzitnej nemocnice Bratislava.

                                               

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura je nemocnica v Košiciach zaradená do koncovej siete zdravotníckych zariadení, ktorá vznikla zlúčením dvoch pôvodne samostatných fakultných nemocníc. Poskytuje zdravotnú starostlivosť pre pacientov Košického k ...

                                               

Veterinárna medicína

Veterinárna medicína je vedný odbor, ktorý sa zaoberá chorobnosťou a liečením zvierat, hygienickou neškodnosťou potravín a surovín živočíšneho pôvodu.

                                               

Virológia

Virológia je biologická veda. Predmetom jej skúmania sú nebunkové organizmy – vírusy, a subvirálne častice: virusoidy a viroidy. Zaoberá sa ich štruktúrou, taxanomiou, chorobami, ktoré spôsobujú a technológiami ich izolácie a využitia ich vo vede ...

                                               

Všeobecná chirurgia

Všeobecná chirurgia je súbor činností a znalostí z chirurgickej propedeutiky. Tieto činnosti a znalosti musia byť v súlade so zásadami medicíny založenej na dôkazoch "evidence based medicine" – EBM. Rozumieme tým vedecké, explicitné a uvážlivé po ...

                                               

Zápal

Zápal je velmi zložitá reakcia živého organizmu na poškodenie, zahrňajúca komplex biochemických a imunologických zmien. Môže byť klasifikovaný ako akútny alebo chronický. Akútny zápal je počiatočná reakcia tela na škodlivé podnety a je spôsobený ...

                                               

Zápcha (medicína)

Zápcha je upchatie hrubého čreva stolicou. Stolica je často suchá a tvrdá, vyprázdňovanie je namáhavé a bolestivé, menej ako trikrát do týždňa. Patrí medzi najčastejšie gastrointestinálne ochorenia. Často sa zápcha musí konzultovať s lekárom, kto ...

                                               

Zatienenie charakteru mliečneho skla

Zatienenie charakteru mliečneho skla, v odbornej literatúre často používané v podobe anglického výrazu "ground-glass opacity" alebo v skratke GGO, je termín používaný v rádiológii, ktorého význam sa líši podla toho, či sa vzťahuje k opisu nálezu ...

                                               

Zlomenina (kosť)

Kosť má dobrú regeneračnú schopnosť. Na hojení sa najviac podiela okostica periost. Novotvorbu kostí začínajú osteoblasty, ktoré sa diferencujú v kambiovej vrstve periostu. S periostu menej z endostu sa medzi lomnými plochami vytvára najskôr väzi ...

                                               

Zlyhanie pečene

Zlyhanie pečene je neschopnosť pečene plniť svoje bežné syntetické a metabolické funkcie ako súčasť normálnej fyziológie. Rozlišujú sa dve formy: Chronické zlyhanie pečene sa zvyčajne objavuje v súvislosti s cirhózou, samotné potenciálne výsledko ...

                                               

Hypnoterapia

Hypnoterapia je druh terapie, pri ktorej sa hypnóza používa na liečbu rôznych psychických porúch, ako napríklad úzkosti, zlozvyky, alebo závislosti. Hypnóza sa využíva aj pri anestézii, gastroenterológii a v zubnom lekárstve. Hypnotické techniky ...

                                               

Kryoterapia

Kryoterapia je alternatívna liečebná metóda, pri ktorej predpokladaný liečebný účinok spôsobuje krátkodobý pobyt v kryokomore s velmi nízkou teplotou.

                                               

Liečivá rastlina

Liečivá rastlina je divo rastúca alebo pestovaná rastlina, ktorá obsahuje v koreňoch, listoch, kvetoch rôzne fyziologicky účinné látky a používané na liečenie, fytoterapiu. Mnohé liečivé rastliny sú jedovaté, ak sa použijú vo vyššej koncentrácii. ...

                                               

Ozonoterapia

Ozónoterapia je spoločné označenie pre viaceré spôsoby alternatívnych liečebných postupov, pri ktorých sa aplikuje ozón. Vedecky dokázaná je dezinfekčná funkcia ozónu, pre konkrétne liečivé účinky však chýbajú vedecky preukázané dôkazy.

                                               

Rolfing

Rolfing je alternatívna liečba šírená Rolf Institute of Structural Integration. Ústav uvádza, že Rolfing je "holistický systém manipulácie mäkkých tkanív a pohybovej motoriky, ktoré organizujú celé telo v súlade s gravitáciou." Rolfing je v podst ...

                                               

Aulus Cornelius Celsus

Aulus Cornelius Celsus bol rímsky vzdelanec a encyklopedista, autor mnohozväzkovej encyklopédie Artes. Celsova encyklopédia sa zaoberala šiestimi obormi: polnohospodárstvom, lekárstvom, vojenstvom, rečníctvom, filozofiou a právom. Z týchto oddiel ...

                                               

Anamnéza (medicína)

Anamnéza je rozhovor lekára s pacientom, pri ktorom pacient opisuje vlastnými slovami svoje zdravotné ťažkosti. Lekár chorého počúva a kladie mu cielené otázky. Kompletná anamnéza obsahuje všetky údaje o zdravotnom stave chorého od jeho narodenia ...

                                               

Angiografia

Angiografia je medicínska vyšetrovacia metóda, ktorej účelom je zobrazenie ciev. Tieto sú počas vyšetrenia plnené kontrastnou látkou na báze jódu pre rentgenové vyšetrenia na báze gadolínia pre vyšetrenia nukleárnou magnetickou rezonanciou. Kontr ...

                                               

Koronarografia

Koronarografia je vyšetrenie vencových tepien srdca zobrazením po naplnení röntgenovou kontrastnou látkou. Vykonáva sa najmä pri podozrení na ich zúženie alebo uzatvorenie následkom aterosklerózy, alebo urgentne pri infarkte myokardu. V prípade t ...

                                               

Spirometer

Spirometer je medicínsky diagnostický prístroj, využívaný pri spirometrii, tzn. pri vyšetrení plúcnych činností pacienta. Používa sa pri diagnostike ochorení ako astma, bronchitída alebo chronická obštrukčná choroba plúc. Pri funkčnom vyšetrení p ...

                                               

Spirometria

Spirometria je vyšetrenie, pri ktorom lekár zisťuje funkciu pacientových plúc. Toto vyšetrenie sa vykonáva pomocou spirometra - prístroja, ktorý zaznamenáva dýchanie pacienta. Výsledkom je graf ukazujúci objem vdýchnutého a vydýchnutého vzduchu v ...

                                               

Stetoskop

Ide o prvý lekársky diagnostický prístroj, ktorý je aj po mnohých rokoch stále dôležitá pomôcka. Stetoskop vyvinul francúzsky lekár René Laennec v roku 1816. Laennec považoval za obtiažnu a trápnu situáciu, keď potreboval počuť srdcovú činnosť ml ...

                                               

Venepunkcia

Venepunkcia pichnutie; iné názvy: punkcia žily, nabodnutie žily, napichnutie žily) je spôsob odberu krvi, pri ktorom dochádza k zavedeniu injekčnej ihly do žily pacienta. Štandardne sa odber vykonáva zo žíl nachádzajúcich sa v oblasti lakťovej ja ...

                                               

Lekárska fakulta Masarykovej univerzity

Lekárska fakulta Masarykovej univerzity je jednou z deviatich fakúlt Masarykovej univerzity, ktorá sa špecializuje na výučbu lekárov, dentistov, zdravotníckych špecializácií a vedecko-výskumnú prácu. Vznikla v roku 1919 a patrí medzi štyri najsta ...

                                               

Vojtova metóda

Vojtova metóda alebo metóda reflexnej lokomócie je súbor cvičebných techník, používaných na liečbu hybných porúch, zostavená MUDr. Václavom Vojtom. Jej základným princípom je fakt, že v centrálnom nervovom systéme človeka sú geneticky zakódované ...

                                               

Genetika

Genetika je disciplína biológie, ktorá skúma dedičnosť a premenlivosť. Genetiku založil Johann Gregor Mendel, ktorý 1865 vyslovil prvé pravidlá o dedení znakov a vlastností. Patrí medzi biologické vedy a delí sa podla hladiska štúdia organizmov. ...

                                               

Alotyp (imunológia)

Slovo alotyp pochádza z dvoch gréckych koreňov, allo znamená v preklade "iný” alebo" odlišný od normy" a typos znamená "značka". V imunológii alotyp označuje imunoglobulínovú variáciu, ktorú možno nájsť medzi jednotlivými triedami a izotypmi prot ...

                                               

Antigénový drift

Antigénový drift označuje postupné zmeny vlastností antigénu v dôsledku hromadenia bodových mutácií. Typickým príkladom je postupné hromadenie zmien v antigénne významných povrchových glykoproteínoch chrípkového vírusu typu A. Hemaglutinín a neur ...

                                               

Dejiny genetiky

Človek si už od pradávna uvedomoval podobnosť na svojich rodičov. Ľudia boli schopní výberom a krížením vhodných jedincov tvoriť rôzne plemená, ktoré mali požadované vlastnosti. Dedičnosť nadobudnutých čŕt bola tiež súčasťou skorých Lamarckových ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →