ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 36                                               

Turínske plátno

Turínske plátno je lanová plachta rozmerov 4.36 × 1.1 m, hmotnosť plátna 2.5 kg. Na plátne sa nachádzajú nevysvetlené odtlačky a škvrny. Je jednou z najvýznamnejších kresťanských relikvií, keďže podla tradície ide o lanovú plachtu, do ktorej Joze ...

                                               

Veronikina šatka

Veronikina šatka alebo aj Veronikin závoj, Veronikin ručník je rímskokatolícka relikvia, ktorá nesie obraz tváre Ježiša Krista. Podla legendy a šiesteho zastavenia Krížovej cesty podala Svätá Veronika Ježišovi šatku, ktorou sa utrel a tak otlačil ...

                                               

Ahmadíja

Ahmadíja je heterodoxné islamské mesianistické hnutie, ktoré vzniklo v 80. rokoch 19. storočia v indickom Pandžábe. Založil ho Mírzá Gulám Ahmad 1853 – 1908 z Kádijánu, ktorý sa v roku 1882 prehlásil za obnovitela moslimskej viery mudžaddid v 14. ...

                                               

Elchasaiti

Elchasaiti boli židokresťanská gnostická skupina, sekta, pôsobiaca v 2. – 4. storočí v Mezopotámii. Za jej zakladatela bol považovaný Elchasaios žijúci na prelome 1. a 2. storočia. Podla elchasaitu Alkibiada z Apameie, ktorý ich náuku priniesol d ...

                                               

Akakiánska schizma

Akakiánska schizma predstavovala prvú vážnu schizmu medzi západnou a východnou cirkvou. Pomenovaná je po konštantínopolskom patriarchovi Akakiovi 471 – 489, ktorý na príkaz byzantského cisára Zenóna vypracoval vieroučnú formuláciu nazvanú Henotik ...

                                               

Meletios z Antiochie

Svätý Meletios z Antiochie z Antiochie / Antiochijský, svätý Meletios / Melet ; * Meliténé – † 381, Konštantínopol) bol patriarcha v Antiochii od roku 360 až do svojej smrti.

                                               

Východná schizma

Východná schizma alebo velká schizma označuje cirkevný rozkol medzi kresťanským Východom a Západom, ktorý rozdelil cirkvi, ktoré prijali Chalcedónsky koncil. Obvykle sa datuje do roku 1054, keď kardinál Humbert de Silva Candida exkomunikoval konš ...

                                               

Adventizmus

Adventizmus je protestantský smer založený roku 1832 v USA baptistickým kazatelom Williamom Millerom, ktorý na roku 1843 predpovedal druhý príchod Krista. Keď sa tak nestalo, v roku 1844 sa adventisti rozpadli a následne vznikali a zanikali rôzne ...

                                               

Drúzi

Drúzi sú nábožensko-etnická komunita žijúca v Libanone, Izraeli a Sýrii, pôvodne však pochádzajúca z Egypta. Drúzi sa odštiepili začiatkom 11. storočia od šiitskej vetvy ismailitov. Ide o značne uzavretú komunitu, do ktorej teologicko-filozofické ...

                                               

Homaranizmus

Homaranizmus je ideologická platforma, spájajúca na báze porozumenia a tolerancie všetky náboženstvá a svetonázory. Podla základnej doktríny homaranizmu má "každý človek vidieť v druhom človeku predovšetkým človeka a brata"; prakticky to znamená ...

                                               

Jediizmus

Jediizmus je viera založená na filozofii rytierov Jedi. Pôvodne fiktívne náboženstvo sa zmenilo v reálne hnutie. Človek, ktorý vyznáva jediizmus sa označuje ako jedi. Niekedy sa používa i označenie jedi–realista, aby sa zdôraznilo, že nejde o hru ...

                                               

Jehovovi svedkovia

Jehovovi svedkovia alebo Svedkovia Jehovovi je celosvetová náboženská spoločnosť, nesprávne niekedy zaraďovaná medzi protestantské denominácie s pokročilou inštitucionalizáciou, ktorá začala vznikať v sedemdesiatych rokoch 19. storočia v Pensylvá ...

                                               

Judaizmus

Judaizmus je najstaršie, počtom veriacich však najmenšie spomedzi troch velkých svetových monoteistických abrahámovských náboženstiev. Dnes sa k judaizmu hlási približne 15 miliónov veriacich. Pre judaizmus je charakteristické, že jeho prívrženci ...

                                               

Mazdaizmus

Mazdaizmus alebo mazdizmus alebo mazdeizmus bolo náboženstvo starého Iránu, ktoré existovalo asi od 2. tisícročia pred Kr., a neskôr bolo zreformované Zarathuštrom. Vzájomný vzťah mazdaizmu a zoroastrizmu nebol jasný, interpretoval sa rôzne a tie ...

                                               

Mazdakizmus

Mazdakizmus bolo dualistické náboženské a sociálne hnutie šíriace sa prevažne v 5. – 6. storočí v Perzskej ríši. Vychádzalo najmä zo zoroastrizmu, no mazdakistická doktrína mala aj prvky gnózy a manicheizmu. Učenie sa prehlasovalo reformným hnutí ...

                                               

Missionerande Kopimistsamfundet

Missionerande Kopimistsamfundet je spoločenstvo ludí, ktorí tvrdia, že kopírovanie súborov je posvätná cnosť. Táto spoločnosť, založená vo Švédsku 19-ročným študentom filozofie, Isakom Gersonom, bola na svoju tretiu žiadosť uznaná tamojšími úradm ...

                                               

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike, skrátene tiež Jehovovi svedkovia alebo Svedkovia Jehovovi, hovorovo jehovisti, je náboženská spoločnosť pôsobiaca na Slovensku, súčasť celosvetovej organizácie Jehovovi svedkovia. V ...

                                               

Náboženstvo Mezopotámie

Kultúra Mezopotámie je predovšetkým kultúra sumerskej a akkadskej civilizácie, s neskoršou prevahou akkadskej civilizácie. Doklady o náboženstve z tretieho tisícročia sa nám zachovali v klinovom písme. Sumerským jazykom sa prestáva hovoriť pribli ...

                                               

Náboženstvo Slovanov

Písomných zmienok o slovanskom náboženstve je len velmi málo. Tie, ktoré sú k dispozícii, sú až z obdobia kresťanstva. Rozlišujeme medzi viacerými prameňmi, z ktorých je možné čerpať: Folklórny materiál zozbieraný etnológmi v 19. storočí včasnost ...

                                               

Nation of Islam

Nation of Islam je americké združenie moslimov černošského pôvodu. Ide v podstate o moslimskú sektu, ktorej vnímanie islamu sa podstatne odlišuje od ortodoxného hlavného prúdu tohto náboženstva a v niektorých ohladoch má bližšie ku kresťanstvu. H ...

                                               

Ortodoxný judaizmus

Ortodoxný judaizmus je "smer judaizmu, ktorý sa najprísnejšie drží zásad náboženského práva halacha". V podstate až do 19. storočia šlo o najvýznamnejší smer judaizmu, hoci vtedy ešte bez prívlastku "ortodoxný". Zo židovskej tradície uznávajú Pen ...

                                               

PL Kjódan

Skutočná vlastnosť človeka sa prejaví, ak sa sebeckosť dostane do pozadia Vo svojom živote buď žiarivý ako slnko Ži žiarivo ako slnko Všetky skutočnosti nadväzujú vzájomne na seba Život je umenie Pre každého existuje vlastná cesta Pochop, čo je v ...

                                               

Pravoslávna cirkev (východná Európa)

Pravoslávna cirkev ; z pohladu pravoslávnych aj: pravoslávna/ortodoxná všeobecná cirkev je najpočetnejšia východná kresťanská cirkev. Nájdeme ju najmä na Balkáne, východnej Európe na Blízkom východe. Často býva nesprávne zamieňaná s gréckokatolíc ...

                                               

Rímska mytológia

Rímska mytológia bola súčasťou rímskej kultúry. Bola prevzatá od iných národov, základ tvorí grécka mytológia. Hlavnými bohmi boli pôvodne grécki bohovia, ktorí boli iba premenovaní. Okrem toho každá domácnosť uctievala svojich vlastných domácich ...

                                               

Scientológia (hnutie)

Scientológia, je filozofia vytvorená v roku 1954 americkým autorom sci-fi L. Ronom Hubbardom, ktorý ju charakterizoval ako "aplikovanú náboženskú filozofiu" a základ nového náboženstva. Vychádza z pomocného systému Dianetiky. Hubbard ju označuje ...

                                               

Seraphimite Church

Seraphimite Church bola prvá nezávislá ukrajinská cirkev v Severnej Amerike. Tvorili ju prívrženci biskupa Serafima, vznikla samostatne vo Winnipegu. Jej prvý a hlavný kostol bola tzv. Tin Can Cathedral po ukrajinsky Blašana Katedra - Бляшaна Кат ...

                                               

Šintoizmus

Šintoizmus alebo šintó je pôvodné národné náboženstvo Japoncov polyteistého rázu, ktoré výchádza z pôvodných tradícií a ktoré až do konca druhej svetovej vojny bolo japonským štátnym náboženstvom. Patrí medzi animistické náboženstvá. V šintoizme ...

                                               

Wicca

Wicca je náboženstvo, respektíve náboženské hnutie rozšírené najmä v anglosaskom kultúrnom okruhu. Zverejnené bolo v roku 1954, jeho prívrženci tvrdia, že existovalo niekolko storočí v utajení. Tvrdia tiež, že bolo v dávnej minulosti velmi rozšír ...

                                               

Zoroastrizmus

Zoroastrizmus je monoteistická a dualistická náboženská sústava, ktorej zakladatelom bol prorok Zarathuštra ustra, Zoroaster).

                                               

Xoanón

Xoanóny sú najčastejšie drevené, ale tiež kamenné, príp. slonovinové sochy božstiev z archaického obdobia gréckej civilizácie. Vytvárali sa približne od 8. stor. pred Kr. do začiatku tzv. daidalského štýlu, na ktorý mali vplyv. Drevené sochy boli ...

                                               

Synkretizmus

Synkretizmus je filozofický pojem spájanie, prekrývanie, prekrytie, skríženie rôznorodých prvkov, smerov, myšlienok. Podla Lalanda je to umelé miešanie myšlienok alebo téz disparátneho pôvodu. V modernej religionistike: stotožňovanie, splývanie j ...

                                               

Byzantské výtvarné umenie

Byzantské výtvarné umenie je podmnožina antického a stredovekého umenia zahŕňajúca najmä kresťanské umenie Východorímskej ríše, neskôr označovanej najmä ako Byzantská ríša. Vývoj východorímskeho umenia je spájaný s procesom historického vyčleneni ...

                                               

Merovejské umenie

Merovejské umenie V období vlády merovejskej dynastie sa na nimi ovládanom území stretávali vplyvy zanikajúcej rímskej antickej kultúry, nového ranokresťanského umenia a pôvodnej germánskej kultúry. Tieto tri hlavné elementy boli ešte ozvláštnené ...

                                               

Predrománske výtvarné umenie

Predrománske výtvarné umenie je označenie množiny antikizujúceho a stredovekého umenia zahŕňajúca viacero individuálnych umeleckých smerov, najmä kresťanského umenia, ktoré sa začalo rozvíjať v západnej Európe medzi 5/6. storočí – 10. storočí/11. ...

                                               

Eunuch

Eunuch - postel, ἔχειν – mať v moci) je kastrát človeka. Je to muž, ktorý prišiel o semenníky, a to buď úrazom, alebo kastráciou. Pokial dôjde ku kastrácii muža v detstve, chýbajú mu fúzy, viac vyrastie a typicky máva vyšší hlas. V Oriente sa pou ...

                                               

Heavymetalová móda

Heavymetalová móda je štýl obliekania, telesných modifikácií, mejkapu a účesov, atď., používané fanúšikmi heavymetalovej hudby, lepšie známymi ako "metalisti" alebo "metláci". Napriek tomu, že tento štýl od 70. rokov až doteraz podliehal zmenám, ...

                                               

Obriezka

Obriezka alebo cirkumcízia je chirurgické odstránenie predkožky. Vykonáva sa z náboženských, ako aj hygienických a zdravotných dôvodov. Jedným z najčastejších zdravotných dôvodov obriezky je fimóza.

                                               

Islam

Islam názvy: moslimstvo, mohamedánstvo, musulmanstvo, mohamedanizmus ; arab. الإسلام – al-islám) je monoteistické, univerzálne, abrahámovské náboženstvo, založené na učení proroka Mohameda, ktoré vyznáva viac, ako 1.5 miliardy ludí. Vyznávači isl ...

                                               

Kresťanstvo

Kresťanstvo alebo historicky aj christianizmus je najväčšie zo svetových monoteistických abrahámovských náboženstiev. Za pôvodcu a centrálnu osobu kresťanstva sa považuje Ježiš Kristus, jeho život, smrť, zmŕtvychvstanie a jeho učenie tak, ako bol ...

                                               

Veštiareň

Veštiareň alebo orákulum je organizované stredisko veštenia; sväté miesto, odkial vychádzalo božské posolstvo ako odpoveď na otázku danú veštcovi. V Grécku vznikali veštiarne v dobe vzniku mestských štátov, pričom každá z nich mala svoj vlastný s ...

                                               

Kláštor

Kláštor je sídlo spoločenstva mníchov, ktorého spôsob života je upravený jednotným kláštorným alebo rádovým poriadkom. Kláštor obývajú reholné osoby: mnísi alebo mníšky, resp. reholníčky. Obyvatelia kláštora sú vždy z rovnakého cirkevného rádu al ...

                                               

Noviciát

Noviciát je obdobie, po ktorom čakatelia na vstup do katolíckeho reholného spoločenstva žijú spoločne s reholníkmi. Pripravujú sa tak na skladanie slubu, život v spoločenstve a majú možnosť zvážiť, či si do neho skutočne želajú vstúpiť. Dĺžka nov ...

                                               

Oblát (dieťa)

Oblát bolo dieťa darované rodičmi kláštoru. Slovo oblát pochádza z latinského oblatus - "odovzdaný, darovaný". Rodičia sa pri oblácii písomne zaviazali, že sa zriekajú nároku na svoje dieťa a že ich potomok stráca nárok na dedičstvo. Dedičský pod ...

                                               

Reholný rád

Reholný rád, niekedy aj len rád alebo rehola, je spoločnosť, v ktorej členovia podla vlastného práva skladajú verejné doživotné, alebo dočasné sluby a žijú bratský život v spoločenstve. Súčasný oficiálny názov je reholný inštitút. Člen reholného ...

                                               

Studiti

Studiti sú východní mnísi žijúci podla pravidiel prepodobného Teodora Studitu. Studitské pravidlá typikon vznikali v Konštantínopole postupne od 5. storočia. Najväčšiu zásluhu na ich sformovaní má svätý Teodor Studita 759–826. Na Kyjevskú Rus ich ...

                                               

Zoznam kalvínskych farárov v Lučenci do roku 1918

Toto je zoznam farárov Reformovanej kresťanskej cirkvi, ktorí pôsobili v Lučenci do roku 1918. 1630 – 1636 Ambrus Ürményi 1640 – 1646 Juraj Kecskeméti do 1649 Štefan Kismezölaki 1651 Tomáš Debreczeni 1655 J. Pinytöke Losonczi 1660 Ján Beregszaszi ...

                                               

Zoznam rímskokatolíckych farárov v Lučenci

Toto je zoznam farárov Rímskokatolíckej cirkvi, pôsobiacich v Lučenci. 1992 – 1993 Ľudovít Jurek 1801 – 1803 Anton Kiss Boldogházy neskorší rožňavský kanoník 1780 – 1783 Pavol Jabrovszky 1783 – 1785 Jozef Raisinger 1839 – 1850 Štefan Centhe druhý ...

                                               

Zoznam katedrál na Slovensku

Konkatedrála svätého Mikuláša v Prešove Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie v Poprade

                                               

Drevená sakrálna architektúra na Slovensku

Drevená sakrálna architektúra je skvostom slovenskej ludovej kresťanskej architektúry. Nachádza sa prevažne na severovýchode Slovenska a väčšina pochádza zo 17. a 18. storočia. Zvláštnosťou je, že objekty sú postavené výlučne z dreva a pri ich st ...

                                               

Zoznam liturgických kníh

V rímskokatolíckej cirkvi sa používajú nasledujúce bohoslužobné knihy: liturgický spevník evanjelistár epištolár rímsky misál a z neho odvodený výňatok z rímskeho misála kancionál žaltár pontifikál lekcionár rituál a z neho odvodený benedikcionál ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →