ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 358                                               

Július Feješ

Július Feješ je slovenský komunistický politik. Július Feješ patril medzi tých nespokojných členov prednovembrovej Komunistickej strany Slovenska KSS, ktorí nesúhlasili s jej transformáciou na Stranu demokratickej lavice a založili v roku 1991 no ...

                                               

Junckerova komisia

Junckerova komisia je Európska komisia, na ktorej čele stál predseda Jean-Claude Juncker. Komisia svoju činnosť vykonávala v období od 1.novembra 2014 do 30.novembra 2019. Juncker predsedal ďalším dvadsiatim-siedmim komisárom z ostatných členskýc ...

                                               

Justicialistická strana

Justicialistická strana je argentínska peronistická politická strana. Patrí medzi tradičné a najvýznamnejšie politické strany v Argentíne, založená bola 21. novembra 1946 pod názvom Peronistická strana vtedajším prezidentom Juanom Perónom. Pôvodn ...

                                               

Katolícka ludová strana

Katolícka ludová strana bola politická strana v Uhorsku v dobe rakúsko-uhorského dualizmu. Strana reprezentovala záujmy katolíckej cirkvi v Uhorsku a katolícke kresťansko-sociálne učenie. Pri zrode strany stál uhorský kňaz Ottokár Prohászka a gró ...

                                               

Kauza Interblue

Kauza predaja emisných kvót je podozrivý predaj slovenských emisných kvót na CO 2 firme Interblue Group v rámci obchodovania s emisiami koncom roku 2008. Prípad vzbudil pozornosť najmä po tom, čo vyšlo najavo, že Slovensko tieto kvóty predalo pod ...

                                               

Klérofašizmus

Klérofašizmus je krajno-pravicová forma vlády klerikálneho zamerania uplatňujúca pri výkone moci fašistické metódy. Klérofašizmus vznikol v 20. rokoch 20. storočia, jeho vplyv vyvrcholil v období 2. svetovej vojny.

                                               

Komunistická strana Čiech a Moravy

Komunistická strana Čiech a Moravy, skratka KSČM, je česká politická strana. Strane predsedá Vojtěch Filip. KSČM má štatút pozorovatela v Strane európskej lavice.

                                               

Komunistická strana Slovenska – 91

Komunistická strana Slovenska – 91 bola marxistická komunistická politická strana, ktorá pôsobila na Slovensku krátke obdobie v rokoch 1991–1992. Vznik KSS ’91 bol reakciou skupiny ortodoxných komunistov na transformáciu pôvodnej Komunistickej st ...

                                               

Komunistická strana Sovietskeho zväzu

Komunistická strana Sovietskeho zväzu, bola krajne lavicová, marxisticko-leninistická politická strana pôsobiaca v Ruskom impériu a Sovietskom zväze. Od zavedenia systému jednej strany v dvadsiatych rokoch 20. storočia až do roku 1990 bola jedino ...

                                               

Komunistický režim

Komunistický režim je totalitný politický režim v štátoch s jedinou dominantnou komunistickou stranou. Komunistický režim v Česko-Slovensku začal Februárovým prevratom 1948 a skončil po Nežnej revolúcii 1989. Zákon o nemorálnosti a protiprávnosti ...

                                               

Konzervatívna strana (Česko)

Konzervatívna strana je česká pravicová politická strana hlásiaca sa ku konzervativizmu ak hodnotám západnej kresťanskej civilizácie. Predsedom je Ing. Jan Mikulecký. Konzervatívna strana bola zaregistrovaná 16. marca 1990. V roku 2001 došlo k je ...

                                               

Ľavicový blok

Ľavicový blok bol zaregistrovaný na ministerstve vnútra 6. mája 2002. Ustanovujúci kongres strany sa konal 18. mája 2002 v Sielnici. Za predsedu bol na ňom zvolený Jozef Kalman. Na sneme strany SMER v decembri 2007 bol Ľavicový blok integrovaný a ...

                                               

Lex korona

Takzvaný lex korona alebo zriedkavejšie lex corona je neoficiálne označenie súboru zákonných mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti skoncipovaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky, navrhnutých vládou SR a prijatých Národnou radou S ...

                                               

Liberálna strana (Spojené královstvo)

Tento článok obsahuje informácie o historickej Liberálnej strane. Liberálna strana bola jednou z dvoch hlavných politických strán od polovici 19. storočia až do vzniku Labouristickej strany v 20. rokoch 20.storočia a stala sa treťou dôležitou str ...

                                               

Liga (strana)

Zakladajúcimi členmi strany sú zo známych osobností napríklad Robert Nemcsics a Juraj Liška. Prípravný kongres strany sa uskutočnil 28. septembra 2008 v Trenčianskych Tepliciach. Strana bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra 5. decembra 2008. ...

                                               

Liga polských rodín

Liga polských rodín, skratka LPR, je polská krajne pravicová politická strana, ktorá vznikla v apríli 2001. LPR zjednotila celý rad národno-katolíckych strán. Pri vytváraní strany pomáhali okrem iného aj Všepolská mládež v súčasnosti považovaná z ...

                                               

Ľubomír Andrassy

PhDr. Ing. Ľubomír ANDRASSY pôsobí ako podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorá v posledných rokoch získava čoraz vyššie uznanie a kredit. Najvyšší kontrolný úrad je nezávislým štátnym orgánom, ktorý kontroluje hospodárenie s finančným ...

                                               

Ľudová strana Pevnosť Slovensko

Ľudová strana Pevnosť Slovensko, skratka ĽS Pevnosť Slovensko, je mimoparlamentná politická strana pôsobiaca na Slovensku od marca 1995. Podla medializovaných informácií ide "záložnú" stranu Mariana Kotlebu pre prípad, že Najvyšší súd SR vyhovie ...

                                               

Maďarská garda

Maďarská garda je extrémne pravicové nacionalistické iredentistické politické hnutie v Maďarsku. Založené bolo v auguste 2007. Podporuje ho radikálna pravicová strana Jobbik. V súčasnosti má okolo 2000 členov. Uniforma príslušníkov gardy je zlože ...

                                               

Maďarská občianska strana

Magyar Polgári Párt - Maďarská občianska strana, skratka MPP-MOS bola jedna z maďarských politických strán, ktoré vznikli na Slovensku po nežnej revolúcii. Pôsobila v rokoch 1990-1998. Maďarská občianska strana vznikla pôvodne ako Maďarská nezávi ...

                                               

Maďarská socialistická strana

Maďarská socialistická strana, skrátene MSZP, je parlamentná lavicová politická strana v Maďarsku. V maďarských pomeroch má strana funkciu sociálnej demokracie. MSZP vznikla v roku 1989 rozpadom Maďarskej socialistickej robotníckej strany. V prvý ...

                                               

Maďarské kresťanskodemokratické hnutie

Maďarské kresťanskodemokratické hnutie bola jedna z maďarských politických strán, ktoré vznikli na Slovensku po nežnej revolúcii. Maďarské kresťanskodemokratické hnutie MKDH bolo založené v roku 1990. Zaniklo v júni 1998 zlúčením s ďalšími dvomi ...

                                               

Machiavelizmus

Machiavelizmus je nesprávne pochopenie učenia N. Machiavelliho, podla ktorého je to politická zásada, ktorá hovorí o politickom boji v mene tzv. vyššieho ciela s použitím akýchkolvek prostriedkov vrátane násilia bez ohladu na akékolvek morálne pr ...

                                               

Maoizmus

Maoizmus je učenie, ktoré vychádza z diela Mao Ce-tunga a ktoré aplikuje zásady marxizmu-leninizmu na potreby rozvojových krajín. Učenie marxizmu-leninizmu upravuje v tom zmysle, že namiesto orientácie na mestský proletariát sa orientuje na vrstv ...

                                               

Marie François Sadi Carnot

Marie François Sadi Carnot bol francúzsky politik a prezident. Narodil sa v rodine štátnika Hippolyta Carnota. Vyštudoval stavebné inžinierstvo a získal miesto vo verejnej správe. Jeho vrodená náklonnosť k republikánom zapríčinila, že vláda národ ...

                                               

Meritokracia

Meritokracia je vláda osôb zvolených na základe ich osobných zásluh a schopností, vláda najschopnejších jedincov. Nekladie sa dôraz na bohatstvo, rodinné vzťahy, sociálnu triedu, priatelov, vyšší vek, populárnosť alebo na iné historické, sociálne ...

                                               

Miestna územná samospráva

Miestna územná samospráva alebo skrátene miestna samospráva je územná samospráva na úrovni nižšej ako región. Pojem miestna samospráva sa niekedy trocha nepresne používa ako synonymum pojmu územná samospráva. Na európskej úrovni sa miestnou samos ...

                                               

Minister bez portefeuille

Minister bez portefeuille je titulárny minister, tzn. minister, ktorý neriadi žiadne ministerstvo, ale je vládou poverovaný určitými úlohami.

                                               

Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky

Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky bolo ústredným orgánom štátnej správy pre štátnu kontrolu v rokoch 1990 až 1992. Bola mu podriadená Slovenská obchodná inšpekcia. Ministerstvo kontroly bolo zriadené na základe zákona 347/1990 Z.z. ako n ...

                                               

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky bolo v rokoch 1969 až 1992 ústredným orgánom štátnej správy pre: drevársky a nábytkársky priemysel, priemysel celulózy a papiera a polovníctvo. lesné a vodné hospodárstvo s výnimkou ...

                                               

Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky

Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky bolo v rokoch 1969 až 1992 ústredným orgánom štátnej správy pre obchod a cestovný ruch. Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu bolo zriadené k 1. januáru 1969 pod názvom Ministerstvo o ...

                                               

Ministerstvo pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky

Ministerstvo pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky bolo v rokoch 1990 až 1991 ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu súhrnnej stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky, jej územných celkov a pre rozvoj vedy. ...

                                               

Ministerstvo vnútra Českej republiky

Ministerstvo vnútra Českej republiky je ústredný orgán štátnej správy pre vnútorné záležitosti. Ministerstvo bolo zriadené zákonom č. 2/1969 Zb., o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej republiky. Tento kompetenč ...

                                               

Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky bolo v rokoch 1988 až 1992 ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre investičný rozvoj, pre stavebnú výrobu a výrobu stavebných látok. Ministerstvo výstavby a stavebníctva ...

                                               

Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky je ústredný orgán štátnej správy Česka pre oblasť zahraničnej politiky, v rámci ktorej vytvára koncepciu a koordinuje zahraničnú rozvojovú pomoc a vonkajšie ekonomické vzťahy.

                                               

MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity

MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity, skratka Misia 21, bola slovenská mimoparlamentná politická strana, aktívna medzi rokmi 2005 až 2010. Na základe svojho rozhodnutia z 19. februára 2010 bola dňa 1. marca 2010 vymazaná z registra politickýc ...

                                               

Mladá demokratická lavica (1991)

Mladá demokratická lavica, skratka MDĽ, bola slovenská lavicová mládežnícka organizácia pôsobiaca na Slovensku v rokoch 1991 až 2003. Mladá demokratická lavica inklinovala k dnes už zaniknutej politickej strane Strana demokratickej lavice. Bola č ...

                                               

Mladí lavičiari

Mladí lavičiari je občianske združenie lavicovej orientácie, angažujúce sa v oblasti občianskych, politických a sociálnych práv občanov. Predtým vystupovalo pod názvom Sociálnodemokratická alternatíva – Mladí sociálni demokrati, skratka SDA. Mlad ...

                                               

Národ a Spravodlivosť – naša strana

Národ a Spravodlivosť – naša strana, skratka NaS - ns je politická strana na Slovensku. Jej predsedníčkou je Anna Belousovová. Strana Národ a spravodlivosť vznikla v roku 2011 po odchode Anny Belousovovej zo Slovenskej národnej strany. Strana NaS ...

                                               

Národná autonomistická strana

Národná autonomistická strana bola argentínska pravicová politická strana. Založená bola 15. marca 1874 spojením Národnej strany na čele s Nicolásom Avellanedom a Autonomistickej strany na čele s Adolfom Alsinom. Strana sa postupne stala najvýzna ...

                                               

Národné zhromaždenie (Francúzsko, 5. republika)

Národné zhromaždenie je spolu so Senátom najvyšší legislatívny orgán Francúzskej republiky. Národné zhromaždenie a Senát tvoria parlament piatej francúzskej republiky. Hlavnou úlohou Národného zhromaždenia je diskutovať, dopĺňať a hlasovať o navr ...

                                               

Národno-demokratická strana

Národno-demokratická strana, skratka NDS, bola politická strana, ktorá pôsobila na Slovensku krátke obdobie v rokoch 1994–1995. Národno-demokratická strana vznikla vo februári 1994 odštiepením zo Slovenskej národnej strany. Zanikla 25. marca 1995 ...

                                               

Neofašizmus

Neofašizmus je ideológia alebo hnutie usilujúce sa obnoviť fašizmus. Rozvíja sa po 2. svetovej vojne. Usiluje sa obnoviť korporatívne formy fašistickej diktatúry. V širšom slova zmysle predstavuje neofašizmus tendencie k dosiahnutiu fašistických ...

                                               

Nezávislý

Strana bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR 5. marca 2010 pod pôvodným názvom Paliho Kapurková, veselá politická strana, skratka Paliho Kapurková. Predsedom strany a zároveň jej jediným členom bol rušňovodič Pavel Vass. Od 25. októbra 20 ...

                                               

NOVÁ DEMOKRACIA

NOVÁ DEMOKRACIA, skratka ND, bola slovenská mimoparlamentná politická strana, aktívna najmä v Trnavskom kraji. Neoficiálne tiež používala názov Nová demokracia – sila regiónov. Vznikla okolo nezávislého poslanca a predsedu Trnavského samosprávneh ...

                                               

Občianska demokratická únia

Občianska demokratická únia bola politická strana, ktorá pôsobila na Slovensku krátke obdobie na začiatku 90-tych rokov 20. storočia. Občianska demokratická únia vznikla v roku 1991 ako jeden zo subjektov, na ktoré sa rozpadla Verejnosť proti nás ...

                                               

Občianska neposlušnosť

Občianska neposlušnosť je aktívne neuposlúchnutie určitého zákona autority bez použitia fyzického násilia. Inštitút občianskej neposlušnosti využívajú stúpenci nenásilného odporu ako hlavný nástroj vyjadrenia svojich postojov. Občianska neposlušn ...

                                               

Občianske fórum

Občianske fórum bolo české politické hnutie, ktoré vzniklo 19. novembra 1989 dva dni po začiatku tzv. "Nežnej revolúcie" v Prahe ako široká platforma občianskych aktivít. OF odmietalo totalitný komunistický režim a v Česku zohralo porovnatelnú úl ...

                                               

Občianski liberáli

Jozef Jurkovič – rozhodca a revízor Rastislav Gulaša – predseda David Dvořák – podpredseda strany Vladimír Kupčo – hospodár strany

                                               

Obranné združenie občanov Derry

Obranné združenie občanov Derry bola organizácia zriadená v júli 1969 v reakcií na hrozbu Královskej ulsterskej polície a civilných unionistov voči írskym nacionalistom v súvislosti s každoročným pochodom organizácie Apprentice Boys of Derry ktor ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →