ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 35                                               

Mystika

Mystika bola pôvodne tajným náboženstvom alebo tajnou náboženskou organizáciou, do ktorej mohli byť prijatí alebo zasvätení len vyvolení. Neskôr to bolo vôbec úsilie uchopiť nadprirodzeno, transcendentno, božské prostredníctvom odvracania sa od z ...

                                               

Aura (pole)

Aura je v alternatívnej medicíne a mystike ťažko postrehnutelná fosforencencia obklopujúca každý predmet a jav. Podla niektorých názorov je identická s biopolom. Vo vedeckých kruhoch sa existencia aury považuje za pochybnú. Auru možno údajne vním ...

                                               

Aura-Soma

Aura-Soma je druh terapie farbami. Je to liečebná metóda alternatívnej medicíny, ktorá sa zakladá na liečbe pomocou farieb. Aura-Soma je umenie a terapia zároveň. Je uceleným systémom práce s farbami a s ich pôsobením na telo, mysel a vedomie člo ...

                                               

Čakra (energetické centrum)

Čakry sú predpokladané body spojenia medzi telom a astrálnym telom, energetické "centrá", v tantrickom hinduizme, tantricko-budhistickej vadžrajáne, v joge, v tradičnej čínskej medicíne a niektorých ezoterických náukách. Ide o údajnú analógiu neu ...

                                               

Glosolalia

Glosolalia alebo glosolália je hovorenie nezrozumitelných, sémanticky nevýznamových slabík a zvukov, vyrážanie slov, koktanie, zajakanie. Z medicínskeho hladiska sa považuje za prejav spontánnej činnosti rečového centra bez vedomej intervencie al ...

                                               

Islamská mystika

Islamská mystika korení v najstaršom islame: chudoba, odriekanie a izolácia od svetských záujmov mali viesť k horlivejšiemu poznávaniu Koránu, z toho potom plynula intenzívna meditácia a z etického hladiska spoliehanie sa na Boha. V niektorých pr ...

                                               

Gustav Meyrink

Gustav Meyrink vlastným menom Gustav Meyer bol rakúsky spisovatel. Centrami jeho literárneho života boli Praha a Mníchov, ku ktorým ho viažu aj nešťastné lásky.

                                               

Rozenkruciáni

Rozenkruciáni rosikrušiani; Bratia/Bratstvo/Rád Ružového kríža, Bratia/Bratstvo/Rád ružového kríža, Bratia/Bratstvo/Rád Ruže a kríža, Bratia/Bratstvo/Rád ruže a kríža, rozenkruciánsky/rosenkruciánsky rád, rozenkruciánske/rosenkruciánske bratstvo) ...

                                               

Arava (Sukot)

Arava je vŕbová vetva z potočnej vŕby, ktorá sa používa pri rituáloch počas sviatku Sukot. Jedná sa o jeden z tzv. štyroch druhov. V biblickej hebrejčine sa vetvičky vŕby označujú ako arvej-Nachal. Arava sa tiež používa pri rituáli počas Hošana r ...

                                               

Japamala

Japamala je typ meditačných korálikov alebo modlitebných korálikov, ktoré sa používajú hlavne v hinduizme, džinizme, sikhizme, budhizme a šintó. Slovo "mala" pochádza zo sanskritu, a znamená veniec.

                                               

Templetonova cena

Templetonova cena celým názvom Templetonova cena za pokrok vo výskume a objavy týkajúce sa duchovných skutočností je cena, ktorú od roku 1973 každoročne udeluje Templetonova nadácia so sídlom v New Yorku. Zakladatelom ceny je sir John Templeton, ...

                                               

Báb

Báb, vlastným menom Sajjid Alí Muhammad alebo Mirza Alí Muhammad bol zakladatel bábizmu. Zakladatel bahaizmu Bahá’u’lláh považoval Bába za svojho predchodcu. Sajjid Alí Muhammad sa živil ako obchodník a cestoval po Iráne a Iraku. V rokoch 1840–41 ...

                                               

Bahá’ Alláh

Baháulláh sa narodil v Teheráne v Perzii a už ako malé dieťa bol známy svojou múdrosťou. Bol zbožným moslimom a v 13 rokoch diskutoval o náboženských problémoch s vykladačmi islamského práva ulamá. Jeho meno – Baháulláh – v preklade z arabčiny zn ...

                                               

Postila

Postila je stredoveký názov pre súvislý výklad liturgického biblického textu alebo neskôr pre celú zbierku takýchto výkladov. Postily ako súvislé texty či písané kázania sa rozšírili v 13. storočí jednak v súvislosti so vznikom kazatelských poria ...

                                               

Duchovenstvo

Duchovenstvo je súhrn osôb vykonávajúcich náboženské funkcie v určitej cirkvi ako povolanie. Pojem pôvodne pochádza z kresťanského náboženstva, ale dnes sa analogicky používa aj na iné náboženstvá. V marxistickej historiografii je to privilegovan ...

                                               

Imám

Imám je islamský duchovný vodca alebo predstavený komunity. V pôvodnom význame slova predstavený moslimskej náboženskej obce, neskôr titul uznávaného znalca Koránu a náboženského práva, v súčasnosti používaný vo význame moslimského duchovného. V ...

                                               

Kňaz

Kňaz je najmä v tradičných kresťanských cirkvách) osoba, ktorá viac či menej výlučne vykonáva náboženské úkony ako svoje zamestnanie. Výraz kňazstvo znamená a) súhrn kňazov, kňazi ako celok, alebo b) cudzím slovom sacerdócium kňazský stav, povola ...

                                               

Kňaz v starovekom Egypte

Kňazi v starovekom Egypte netvorili uzavretú kastu, tak ako v niektorých iných starovekých kultúrach. Ich postavenie síce vyžadovalo dodržiavaniu určitých špecifických predpisov, obzvlášť čo sa týkalo udržiavania čistoty, ale kňazom sa mohol stať ...

                                               

Miko

Miko môže byť: mladá kňažka panna v šintuistickej svätyni šamanka Pôvodne mali miko funkciu média, sprostredkovali kontakt medzi kami šintoistickými božstvami a ludom. Mali tiež šamanské sily a funkcie. Medzi dnešné úlohy miko patrí rituálne opak ...

                                               

Misionár

Misionár je propagátor nejakého náboženstva či hlásatel jeho ideí, ktorý pôsobí na ludí iného či žiadneho vyznania, aby ich pre toto náboženstvo získal. Niektoré náboženstvá kladú na misionárske úsilie len malý alebo žiadny dôraz, naproti tomu in ...

                                               

Mních

Mních, je nositel mníšstva, teda spôsobu života zameraného na zdokonalovanie človeka, ovplyvneného náboženskými normami, spojeného s askézou a rôznymi záväzkami, a stavu dobrovolne odriekavého spôsobu života a druhu služby Bohu. Ženským ekvivalen ...

                                               

Mníška

Mníška je žena žijúci mníšskym spôsobom života. Mužský ekvivalent je mních. Občas je toto slovo zamieňané so slovom reholníčka, to však nie je správne, pretože nie všetky reholníčky žijú mníšskym spôsobom života a nie všetky mníšky sú reholníčky. ...

                                               

Opát

Opátsky znak je od neskorého stredoveku charakterizovaný čiernym širokým klobúkom, dvanástimi čiernymi uzlíkmi alebo strapcami po stranách a zvisle postavenou barlou za štítom. Na stuhe pod štítom môže byť heslo.

                                               

Patriarcha (cirkev)

Patriarcha je čestný titul niektorých najvyšších hodnostárov v katolíckej cirkvi a najvyššia hodnosť v niektorých nekatolíckych cirkvách. Úrad, hodnosť a územie patriarchu sa nazýva patriarchát. Patriarcha bol na základe pôvodnej definície patria ...

                                               

Prepošt

Prepošt je predstavený kapituly, zboru kanonikov. Prepošti často zastávali aj iné funkcie, napríklad bratislavský prepošt Juraj von Schönberg bol vicekancelár prvej bratislavskej univerzity Universitas Istropolitana.

                                               

Prorok

Prorok je človek schopný predpovedať budúcnosť bez vedeckého podkladu. V Biblii a v Koráne je to človek, prostredníctvom ktorého Boh hovorí k luďom.

                                               

Rabín

Rabín je duchovný judaizmu, pôvodne učitel a znalec židovského náboženského práva. Predstavuje hlavu židovskej obce, vedie modlitbu v synagóge. Funkcia rabína je čestná, zvyčajne máva aj iné zamestnanie učitel, právnik a pod. alebo ho platí ho ži ...

                                               

Sakristián

Sakristán alebo kostolník je človek, ktorý sa stará o kostol, oltár a obzvlášť o sakristiu, rúcha kňazov a miništrantov a obradné nádoby. Pôvodne musel byť kostolníkom duchovný nižšieho stupňa svätenia. V niektorých kláštoroch je zavedená prax, ž ...

                                               

Superintendent

Superintendent je cirkevný hodnostár v evanjelických cirkvách spravujúci - dozorujúci pridelené cirkevné územie takzvanú superintendentúru.

                                               

Akko

Akko je mesto v oblasti Západnej Galiley v Severnom dištrikte v Izraeli. Na konci roku 2003 malo 45 600 obyvatelov, z toho 76 % Židov, 22 % arabských moslimov a 2 % arabských kresťanov. V meste žije aj malý počet Drúzov. Akko bolo v minulosti kvô ...

                                               

Altötting

Altötting je mesto v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko, hlavné mesto krajinského okresu Altötting. Toto malé mesto preslávila "Gnadenkapelle" Kaplnka zázračného obrazu, ktorá je jednou z najčastejšie navštevovaných svätýň v Nemecku.

                                               

Athos (polostrov)

Athos Athós, Hagion Oros, Oros Athós ; grécke názvy pozri podrobnejšie nižšie) je vrch a zároveň polostrov v Grécku na ktorom dnes leží autonómny mníšsky štát Atos. Je dlhý asi 50 km.

                                               

Bazilika Svätého hrobu

Bazilika Svätého hrobu alebo bazilika Božieho hrobu je kresťanský kostol vnútri hradieb Starého mesta v Jeruzaleme. Chrám stojí na mieste, ktoré väčšina kresťanov uctieva ako Golgotu alebo Kalváriu, kde bol podla Nového zákona ukrižovaný Ježiš Kr ...

                                               

Jeruzalem

Jeruzalem je rozlohou aj počtom obyvatelov najväčšie mesto Izraela. Pre židov, kresťanov a moslimov je to posvätné mesto. Dnes v Jeruzaleme žije 936 000 obyvatelov. Izrael v roku 1950 a 1980 vyhlásil Jeruzalem za svoje hlavné mesto - je sídlom vl ...

                                               

Karmel

Karmel je pohorie v Izraeli. Tiahne sa od pobrežia Stredozemného mora na juhovýchod, má dĺžku 23 km, šírku až 10 km a výšku až 546 m. Názov pohoria je odvodený z hebrejského výrazu "kerem el", čo znamená "Božia vinica". Pohorie bolo v minulosti s ...

                                               

Kláštor svätej Kataríny

Kláštor svätej Kataríny je kláštor v púšti na Sinajskom polostrove v Egypte na úpätí Mojžišovej hory na mieste, kde podla Biblie uvidel Mojžiš horiaci krík. Grécky ortodoxný kláštor bol založený v 6. storočí, hoci prítomnosť kresťanov tu bola zaz ...

                                               

Kláštor v Gračanici

Kláštor v Gračanici je pravoslávny kláštor v Kosove neďaleko hlavného mesta Priština. Patrí medzi skvosty sakrálneho umenia Srbskej pravoslávnej cirkvi a medzi pamiatky svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Patrí pod Raško-prizrenskú eparchiu Sr ...

                                               

Múr nárekov

Múr nárekov alebo Západný múr je pozostatkom západnej časti vonkajšej hradby, ktorá ku konci obdobia druhého jeruzalemského chrámu obklopovala Chrámovú horu. Dnes je to najposvätnejšie miesto Židov a zároveň miestom smútku nad zničením Chrámu. K ...

                                               

Nazaret

Nazaret sa nachádza v Galilei, asi 25 km od Galilejského jazera a 9 km od hory Tábor v nadmorskej výške 300 m n. m. Mesto leží v zvlnenej krajine pohoria Harej Nacrat Nazaretské hory, ktoré južne od mesta vystupuje prudkým terénnym zlomom z rovin ...

                                               

Monastier Ostrog

Monastier Ostrog alebo Kláštor Ostrog je pravoslávny monastier Srbskej pravoslávnej cirkvi v Čiernej Hore nachádzajúci sa medzi mestami Danilovgrad a Nikšić. Je najvýznamnejším pútnickým miestom v Čiernej Hore, a je navštevovaný kresťanmi i mosli ...

                                               

Silistra (mesto)

Silistra je mesto v severovýchodnom Bulharsku, ktoré vytvára rovnomennú oblasť. Mesto je okrem toho administratívnym centrom menšieho územného celku - rajónu Silistra.

                                               

Skalka pri Trenčíne

Skalka pri Trenčíne je zrúcanina kláštora v katastrálnom území obce Skalka nad Váhom v okrese Trenčín. Je najstarším pútnickým miestom na Slovensku. Jej súčasťou je aj menší jaskynný komplex, blízko rieky Váh. Podla povestí žil v jaskyni pustovní ...

                                               

Tábor (vrch)

Tábor alebo Vrch Tábor alebo Hora Tábor, arab. جبل الطور ‎) je vrch v oblasti Galilea, na východnej hranici Jezraelského údolia, 17 km západne od Galilejského jazera a dosahuje výšku 575 m n. m.

                                               

Trojicko-sergijevská lavra

Trojicko-sergijevská lavra je najdôležitejší ruský monastier a duchovné centrum ruskej pravoslávnej cirkvi. Nachádza sa v meste Sergijev Posad, asi 78 km severovýchodne od Moskvy smerom na Jaroslavl. Má status lavry, teda podlieha priamo pariarchovi.

                                               

Vagaršapat

Vagaršapat je mesto v Arménsku. Nachádza sa 20 kilometrov západne od arménskeho hlavného mesta Jerevanu. V meste sídli katolikos Arménskej apoštolskej cirkvi, ktorému sú podriadené všetky arménske biskupstvá a patriarcháty. Vagaršapat je centrom ...

                                               

Winchesterská katedrála

Winchesterská katedrála je jedna z najväčších katedrál Anglicka, s najdlhšou hlavnou chrámovou loďou medzi gotickými katedrálami v Európe, zasvätená Najsvätejšej Trojici, Svätému Petrovi, Svätému Pavlovi a Svätému Swithunovi. Je sídlom Winchester ...

                                               

Dalitovia

Dalitovia alebo nedotknutelní alebo zriedkavo daliti je najnižšia indická kasta. Pomenovanie nedotknutelní vyjadruje ich sociálne postavenie v indickej spoločnosti. Dalitovia majú silné kolektívne vedomie. Ich spoločnosť je postavená hlavne na pr ...

                                               

Okultizmus

Okultizmus je sústava náuk a praktík, založených na viere v skryté sily pôsobiace v prírode a vo svete vôbec; s touto sústavou súvisia aj snahy o ovládnutie skrytých síl v prospech človeka. Hlavným zdrojom okultizmu boli tzv. tajné náuky a prakti ...

                                               

Rukopisy z Nag Hammádí

Rukopisy z Nag Hammádí je súbor starovekých textov, pochádzajúci pravdepodobne z 3. a 4. storočia po Kr., objavený pri hornoegyptskom meste Nadž’ Hammádí v roku 1945. Obsahuje koptské preklady pôvodne gréckych textov. Dnes najznámejším titulom sú ...

                                               

Šaman

Šaman je ťažko definovatelné označenie pre hlavného predstavitela šamanizmu, teda osobu, ktorá v spoločenstvách funguje ako kňaz-liečitel, čarodejník, expert na tranz a prorok. Možno ho definovať aj ako predestinovanú osobu skupiny, ktorá nadväzu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →