ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 30                                               

Sexizmus

Sexizmus je pojem označujúci diskrimináciu na základe príslušnosti k pohlaviu alebo rodu, analogicky porovnatelnú s rasizmom. Pojem sexizmus zastrešuje i niekolko názorov a spôsobov správania: nerovnaké pristupovanie k rovnakým fenoménom len z dô ...

                                               

Konflikt

Konflikt je udalosť, spoločenský proces, v ktorom sa jednotlivec alebo skupina snaží o dosiahnutie vlastných cielov eliminovaním, zničením alebo podriadením si iného jednotlivca alebo skupiny, snažiacich sa o dosiahnutie podobných alebo identický ...

                                               

Sebaúčinnosť

Sebaúčinnosť je presvedčenie ludí o ich schopnosti mať kontrolu nad úrovňou ich fungovania a nad udalosťami, ktoré ovplyvňujú ich životy. Sebaúčinnosť funguje ako dôležitý súbor determinantov ludskej sebaregulácie.

                                               

Smäd

Smäd je pocit, vyvolaný nedostatkom tekutín, ktorý vyvoláva potrebu piť. Smäd vzniká vtedy ak stúpne koncentrácia sodíka v krvnej plazme nad určitú hranicu. Potreba prijímať tekutiny je vyvolaná aj pocitom sucha na povrchu jazyka, v hltane, pôsob ...

                                               

Závisť

Závisť. Význam slova invidia je pozerať so zlým úmyslom. Závisť je jedna z ludských emócií, spočívajúca v túžbe po niečom, čo má niekto iný, a v snahe získať predmet tejto túžby, niekedy i za cenu zavrhnutiahodných činov. Spolu so žiarlivosťou či ...

                                               

Pôst

Pôst je dobrovolné úplné alebo čiastočné odrieknutie jedla alebo iných pôžitkov. Pôst je väčšinou motivovaný nábožensky, ale v prenesenom zmysle sa tak môže označiť aj protestná hladovka.

                                               

Proselytizmus

Proselytizmus je cielené získavanie nových veriacich pre nejakú náboženskú spoločnosť zmenou ich pôvodného náboženského presvedčenia. Proselytizmus je odvodený od slova proselyta, ktoré pochádza z gréckeho proserchomai – prichádzajúci. Je preklad ...

                                               

Sauna

Sauna je pôvodné fínske slovo označujúce malú stavbu alebo miestnosť, ktorá sa po vykúrení používa na ohrievanie pri saunovaní. Vnútro sauny je velmi dobre izolované od okolia a vykladané drevom, ktoré pôsobí dobre na psychiku človeka. V saune sú ...

                                               

World Naked Bike Ride

World Naked Bike Ride, skratka WNBR, je medzinárodné nudistické stretnutie cyklistov. WNBR sa uskutočňuje od roku 2001 každý rok v júli v mnohých mestách celého sveta. Najväčší zraz sa usporadúva v Londýne, prvé sa konalo v Zaragoze v Španielsku. ...

                                               

Kostnatenie

Kostnatenie alebo osifikácia je vznik kostného tkaniva. Môže vznikať dvomi spôsobmi: vo väzive dezmogénna alebo endezmálna osifikácia znamená, že vo väzive sú roztrúsené bunky, ktoré tvoria kostné tkanivo. Týmto typom osifikácie vznikajú napríkla ...

                                               

Mäkké podnebie

Mäkké podnebie alebo velum je mäkký, sliznicou potiahnutý svalový útvar v ústnej dutine. Je predĺžením tvrdého podnebia smerom k zadnej hrdlovej stene a končí sa volným výbežkom – čapíkom. Mäkké podnebie má schopnosť zdvíhať sa, čím otvára a uzat ...

                                               

Nosohltan

Nosohltan je horný, lievikovitý úsek hltana, do ktorého choánami prúdi vzduch z nosovej dutiny. Vzduch vdýchnutý ústami sa do nosohltana privádza priamo, bez prípravy v nosovej dutine a nosohltane.Nachádza sa v horných dýchacích cestách.

                                               

Podžalúdková žlaza

Podžalúdková žlaza alebo pankreas alebo zastarano slinivka je tubuloalveolárna žlaza všetkých stavovcov nachádzajúca sa v žalúdočno-pečeňovej oblasti a ústiaca cez jeden alebo viacero vývodov vedla alebo cez žlčovod do prednej časti tenkého čreva.

                                               

Rozmnožovacia sústava

Rozmnožovacia sústava alebo pohlavná sústava je súbor orgánov slúžiacich k rozmnožovaniu – plodeniu nových generácií.

                                               

Srdce (orgán)

U cicavcov je srdce uložené v hrudníku medzi plúcami, hrudnou kosťou os sternum a bránicou. Zvonka je kryté väzivovým obalom, ktorý sa nazýva osrdcovník perikard. Vo vnútri perikardu sa nachádza tenká dvojitá membrána. V tomto úzkom dvojitom vaku ...

                                               

Abd Alláh (meno)

Abd Alláh je arabské mužské meno. Ide o populárne a rozšírené meno vďaka svojmu významu sluha Boží alebo otrok Boží, pretože pokora pred Bohom je v islame jednou zo základných cností. V arabčine sa vyslovuje s väzbou ako, preto sa často prepisuje ...

                                               

Adam (prvé meno)

Adam je mužské krstné meno hebrejského pôvodu. Pôvodne zo slova "hádám ", čo znamená prsť, zem. Adam je teda človek z hliny. Na Slovensku má meniny 24. decembra, počas sviatku Štedrého dňa.

                                               

Adolf

Adolf Born, český grafik, maliar a ilustrátor Adolf Dassler, zakladatel značky Adidas Adolf Zika, český fotograf Adolf Hitler, nemecký vodca a diktátor

                                               

Adrián

Adrián je mužské krstné meno. Je to slovenská podoba latinského mužského mena Hadrianus "muž od mora". Staršia podoba mena je Hadrián. Meniny na Slovensku má 23. marca.

                                               

Alan (prvé meno)

Alan je mužské krstné meno. Jeho pôvod je nejasný, pravdepodobne keltský, s významom súlad, svornosť. Existuje aj jeho ženská obdoba, v podobe mena Alana. Na Slovensku má meniny 8. marca.

                                               

Albert (prvé meno)

Albert je mužské krstné meno. Vzniklo spojením staronemeckých slov adal + beraht, čím ide o skrátenú podobu mena Adalbert. Významom mena je vznešený a slávny. Na Slovensku má meniny 8. apríla.

                                               

Alexander (prvé meno)

Alexander je mužské krstné meno. Pochádza z gréckeho alexandros, čo znamená ochranca mužov. Existuje aj jeho ženská obdoba, v podobe mena Alexandra. Na Slovensku má meniny 27. februára.

                                               

Alexej

Alexej je mužské krstné meno. Ide o ruské meno z gréckeho álexis, čiže pomoc, ďalej alexein, čo označuje brániť, obranca. Na Slovensku má meniny 9. januára.

                                               

Alfonz

Alfonz je mužské krstné meno. Vzniklo ako francúzska podoba staronemeckého mena Adalfuns, pôvodne Hadalfuns, s významom pripravený na boj. Na Slovensku má meniny 28. januára.

                                               

Alojz

Alojz je mužské krstné meno. Jeho pôvod treba hladať v starofrancúzskom mene Lowis, ktoré vzniklo zo staronemeckého mena Hludwig, čiže slávny bojovník. Prípadný pôvod môžeme nájsť aj v latinskej podobe mena Aloisius, ktorá v staronemeckej podobe ...

                                               

Andrej

Andrej je mužské krstné meno. Ide o novozákonné meno, ktoré pochádza z gréckeho mena Andreas, vo význame mužný, statný, odvážny. Existuje aj jeho ženská obdoba v podobe mena Andrea. Na Slovensku má meniny 30. novembra.

                                               

Anton

Anton je mužské krstné meno. Slovenská podoba latinského mena Antonius vo význame popredný, vynikajúci. Existuje aj jeho ženská obdoba v podobe mena Antónia. Na Slovensku má meniny 13. júna. Pre domácke a dôverné oslovenie sa používa aj Tóno.

                                               

Arnold

Arnold je mužské krstné meno. Vzniklo spojením staronemeckých slov aro + waltan, čo znamená vládca orol, silný ako orol. Slovenská forma bola prevzatá z nemeckých mien Arnold, Arenwald. Na Slovensku má meniny 1. októbra.

                                               

Atila (prvé meno)

Attila Louis, americký zápasník Attilio Nicora, taliansky kardinál Attilio Lombardo, taliansky futbalový tréner Attila Sávolt, maďarský tenista Attilio Fiumarella, anglický fotograf Attila Yesilada, turecký politik Attila Mokos, slovenský herec A ...

                                               

Blažej (prvé meno)

Blažej je mužské krstné meno. Pochádza z gréckeho mena Blasios, čo znamená pravdepodobne "brblavý, nezrozumitelne hovoriaci". Meniny na Slovensku má 3. februára.

                                               

Boris (prvé meno)

Boris je mužské krstné meno. Je to ruská podoba protobulharského mena Bogoris alebo Borises. Význam môže byť zo slovanského slova "boj". Alebo môže ísť o skrátenie slovanského mena Borislav, ktoré znamená "ten, ktorý bojuje za slávu". Tiež môže í ...

                                               

Branislav

Branislav Kováč, slovenský raper Branislav Záhradník, slovenský politik Branislav Celler, slovenský politik Branislav Bystriansky, slovenský herec Branislav Ivanović, srbský futbalista Braňo Mojsej, slovenský spevák Braňo Holíček, slovenský herec ...

                                               

Bystrík (prvé meno)

Bystrík je mužské krstné meno. Meniny na Slovensku má 11. septembra. Význam mena Bystrík je človek rýchlo vnímajúci, chápavý. Prvý známy nositel mena Bystrík bol nitriansky biskup a mučeník – svätý Bystrík, ktorý žil v 11. storočí. Na Slovensku p ...

                                               

Cyril (prvé meno)

Cyril je mužské krstné meno gréckeho pôvodu, odvodené zo slova κυριος – "pán". Meniny na Slovensku má 5. júla, keďže v tento deň sa na Slovensku slávi sviatok svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov.

                                               

Daniel (prvé meno)

Daniel Sebastián Štrauch – slovenský youtuber a vloger Daniel prorok Daniel Hevier – slovenský básnik Daniel Dangl – slovenský zabávač, moderátor, režisér a herec Daniel Baláž – slovenský rozhlasový moderátor, publicista, DJ, hudobný dramaturg a ...

                                               

Dávid (prvé meno)

Dávid je mužské krstné meno. Pôvod tohoto mena je asi z asýr. "dádu" a hebr. "dód", alebo z ugaritského "davidu". Meniny na Slovensku má 30. decembra.

                                               

Dezider

Dezider je mužské krstné meno. Pochádza z latinského slova desiderium, túžba, žiadosť. Meno teda znamená "vyžiadaný, vytúžený" alebo "žiadajúci". Meniny na Slovensku má 11. februára.

                                               

Dobroslav

Dobroslav je mužské krstné meno. Má slovanský pôvod a znamená "oslavujúci dobro" alebo "slávny dobrotou" alebo jednoducho "dobrý". Meniny na Slovensku má 15. januára.

                                               

Dominik

Dominik Tóth, slovenský rímskokatolícky biskup Dominik Graňák, slovenský hokejista Dominik Sávio, taliansky svätec, študent Jána Bosca Dominik Hrbatý, slovenský tenista Dominik Skutecký, slovenský maliar Dominik Guzmán, svätec, zakladatel dominik ...

                                               

Dušan

Dušan je mužské krstné meno. Vzniklo ako skrátená podoba pôvodne južnoslovanských mien Duchoslav a Dušislav. V preklade znamená duša, duch alebo dych. Ten kto má dušu, alebo ten kto má dobrý dych. Na Slovensku má meniny 26. mája.

                                               

Eder (prvé meno)

Eder je mužské krstné meno nejasného významu. V hebrejskom jazyku Eder znamená stádo, dav, zástup. Bolo to meno syna Beriaha v Starom zákone. V baskickom jazyku znamená úžasný, krásný.

                                               

Eduard

Eduard je mužské krstné meno. Pôvodné anglické meno Edward pochádza zo staroanglických slov ead + weard, čo znamená "mocný, bohatý strážca" alebo "strážca majetku". Meniny na Slovensku má 18. marca.

                                               

Emil

Emil je mužské krstné meno. Pôvod má v mene rímskeho rodu Aemilius. Latinské slovo aemulus znamená "horlivý, pracovitý, usilovný". Meniny na Slovensku má 31. januára.

                                               

Félix (prvé meno)

Félix alebo v niektorých jazykoch a staršie aj v slovenčine Felix je mužské krstné meno. Pochádza z latinčiny, kde felix znamená "šťastný". Meniny na Slovensku má 20. novembra.

                                               

Florián (prvé meno)

Florián je mužské krstné meno. V latinčine má tvar Florianus, čo je odvodené od slova "flos" s významom "kvet". Meniny má 4. mája. Je patrónom hasičov.

                                               

František (prvé meno)

František je mužské krstné meno. Svätecké meno z talianskej podoby Francesco, znamená malý Francúz, Francúzik. Na Slovensku má meniny 4. októbra.

                                               

Gustáv

Gustáv Papp, slovenský operný spevák Gustáv Dérer, slovenský evanjelický kňaz Gustáv Husák, slovenský politik Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, slovenský prozaik a publicista Gustáv Murín, slovenský spisovatel Gustáv Valach, slovenský herec

                                               

Henrich (prvé meno)

Henrich je mužské krstné meno. Pôvodne nemecké meno Heinrich pochádza zo staronemeckých slov heim + richi s významom "vládca domu". Meniny na Slovensku má 15. júla.

                                               

Ignác

sv. Ignác z Laconi Jozef Ignác Bajza – slovenský katolícky farár a spisovatel¨ Ignác Bizmayer – slovenský keramikár Ignác Šechtl – český fotograf Ignác Filip Semmelweis – maďarský lekár Ignác Hertl – slovenský matematik Ignác Stašek – piarista a ...

                                               

Igor

Igor je mužské krstné meno. Toto ruské meno má pôvod v staroislandských slovách Ingwio + wara s významom "boh Ingwio ochraňuje". Meniny na Slovensku má 10. apríla.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →