ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 29                                               

Paul Robeson

Paul Robeson, celým menom Paul LeRoy Bustill Robeson bol americký viacjazyčný herec, športovec, spevák, spisovatel, aktivista za ludské práva, víťaz ocenenia Spingarn Medal a nositel Leninovej ceny mieru.

                                               

Miriam Rodríguezová Martínezová

Miriam Rodriguezova Martínezová bola mexická ludskoprávna aktivistka, zakladatelka organizácie Colectivo de Desaparecidos de San Fernando. 10. mája 2017 bola zavraždená neznámymi ozbrojencami.

                                               

Eleanor Rooseveltová

Eleanor Rooseveltová bola jedna z významných amerických osobností, ktorá mala trvalý vplyv na národnú politiku voči mladým, černochom, ženám, chudobným a Spojeným národom. Manželka prezidenta Franklina Delano Roosevelta bola jednou z najaktívnejš ...

                                               

Zelda Rubinsteinová

Zelda Rubinsteinová bola americká herečka známa z trilógie filmu Poltergeist, aktivistka za ludské práva a tiež bola známa svojou kampaňou proti ochoreniu AIDS.

                                               

Romana Schlesinger

Mgr. Romana Schlesinger je bývalá slovenská občianska aktivistka, známa najmä vďaka angažovaniu sa v LGBTI hnutí. Niekolko rokov organizovala Dúhový PRIDE pochod v Bratislave, od roku 2017 sa v hnutí neangažuje.

                                               

Nasrín Sotúdeová

Nasrín Sotúdeová je iránska právnička v oblasti ludských práv a nositelka Sacharovovej ceny za slobodu myslenia. Je väznená iránskym autoritárskym režimom, v marci 2019 bola odsúdená na 38 rokov väzenia a ku 148 ranám bičom.

                                               

Lily Tomlinová

Mary Jean "Lily" Tomlin je americká herečka, komička, speváčka, spisovatelka a producentka. Známa je vďaka role Linnei Reese z filmu Nashville, za ktorý bola v roku 1976 nominovaná na niekolko cien, vrátane Academy Awards, Zlatý glóbus či BAFTA.

                                               

Sojourner Truthová

Sojourner Truthová rodená Isabella Baumfreeová bola afroamerická abolicionistka a aktivista za práva žien. Narodila sa v otroctve v dnešnom Riftone v štáte New York. So svojou malou dcérou utiekli na slobodu v roku 1826. Počas súdu o získanie svo ...

                                               

Alissa Whitová-Gluzová

Alissa Whitová-Gluzová je kanadská speváčka, skladatelka a aktivistka, zakladatelka skupiny The Agonist. V súčasnosti je hlavnou speváčkou melodicko-death metalovej skupiny Arch Enemy. Revolver Magazine ju niekolko ráz označil za jednu z "najsexi ...

                                               

Feldek proti Slovenskej republike

Feldek proti Slovenskej republike bol spočiatku vnútroštátny, neskôr medzinárodný právny spor týkajúci sa slobody prejavu, prerokúvaný pred Európskym súdom pre ludské práva. Rozhodnutie súdu bolo zverejnené 12. júla 2001 a znelo, že Slovensko por ...

                                               

Rebhandl proti Rakúsku

Friedrich Rebhandl proti Rakúsku je spor prerokúvaný pred Komisiou Európskeho súdu pre ludské práva, rozhodnutie komisie bolo zverejnené 9. septembra 1998. Komisia rozhodla, že nebol porušený Dohovor o ludských právach zo strany Rakúska, konkrétn ...

                                               

Amnesty International

Amnesty International je medzinárodná mimovládna organizácia s cielom presadzovať ludské práva zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ludských práv a iných medzinárodných štandardoch. Kampane Amnesty International sa sústreďujú najmä na prepustenie v ...

                                               

Anti-Defamation League

Anti-Defamation League skratka ADL je mimovládna organizácia založená v roku 1913 v Spojených štátoch amerických. ADL bojuje proti antisemitizmu a jeho vyhrotených formách a okrem záujmov Židov chráni aj záujmy ostatných ludí. ADL rovnako háji be ...

                                               

PEN

PEN alebo Medzinárodný PEN alebo PEN klub je medzinárodná organizácia spisovatelov, založená roku 1921 v Londýne. Akronym PEN tvoria začiatočné písmená anglických slov "Poets, Playwrights, Essayists and Novelists", zároveň pen je po anglicky pero.

                                               

Židia proti okupácii

Židia proti okupácii je skupina pôvodne z New Yorku, ktorá sama seba nazýva "organizáciou moderných, sekulárnych a veriacich Židov rôzneho veku usilujúcich o mier v oblasti Izraela a Palestíny prostredníctvom spravodlivosti pre Palestínčanov aj I ...

                                               

Pacifizmus

Pacifizmus je myšlienkový názor, osobná filozofia, spoločenské hnutie, politická doktrína - zavrhuje vojny a hlása zásady zmierlivého riešenia rozporov.

                                               

Satjagraha

Satjagraha, volne preložitelná ako "Duševná sila", "sila pravdy" alebo "pridržiavanie sa pravdy" je filozofia a aplikácia nenásilného odporu vytvorená a rozvíjaná Móhandásom Karamčandom Gándhím. Gándhí rozširoval satjagrahu počas boja za nezávisl ...

                                               

Proskripcia

Proskripcia alebo proskribovanie je verejné odsúdenie, postavenie osoby mimo zákon. Termín vznikol v starovekom Ríme, išlo o zapísanie na verejný zoznam odsúdených, nepriatelov štátu. Osoby na tomto zozname bolo možné beztrestne zabiť, niekedy bo ...

                                               

Kampaň proti pravičiarom

Kampaň proti pravičiarom bola politická kampaň v Čínskej ludovej republike za éry Mao Ce-tunga, v rokoch 1957 až 1959. V rámci tejto kampane bolo niekolko tisíc osôb označených ako "pravičiari". Ide o prvú masovú kampaň v histórii ČĽR. Toto hnuti ...

                                               

Nenávistný prejav

Nenávistný prejav je verejný písomný, verbálny, grafický, zvukový alebo audiovizuálny prejav, ktorý podnecuje, rozširuje, propaguje, ospravedlňuje nenávisť voči jednotlivcom alebo skupinám osôb pre ich pohlavie, národnosť, jazyk, náboženstvo, ras ...

                                               

Porajmos

Rómsky Holokaust, tiež známy ako Rómska genocída, Porajmos, Pharrajimos, alebo Samudaripen, bol pokus Nacistického Nemecka a jeho spojencov o vyhladenie Rómskych ludí v Európe počas druhej svetovej vojny. Za vlády Adolfa Hitlera bolo 26. novembra ...

                                               

Francisco de Vitoria

Francisco de Vitoria OP bol španielsky dominikánsky renesančno-humanistický filozof, teológ a právnik, zakladatel tzv. Salamanskej školy. Známy je najmä pre svoj prínos na poli medzinárodného práva, medzi jeho najvýznamnejšie myšlienky patria: pr ...

                                               

Clark v. Community for Creative Non-Violence

Začiatkom zimy 1982 združenie Comunity for Creative Non-Violence podporujúce a presadzujúce zvýšenie verejných financií pre ludí bez domova plánovalo v národnom parku Lafayette Park v hlavnom meste Washington D.C. zriadiť týždňový stanový tábor, ...

                                               

Adopcia (osvojenie osoby)

Adopcia io, pre slovenské a pod. právo aj osvojenie alebo zastarano prisvojenie ; lat. adoptio) je v práve osvojenie, prijatie cudzej osoby, väčšinou dieťaťa za vlastné.

                                               

Bantuovia

Bantuovia alebo Bantu sú černošské obyvatelstvo, ktoré obýva prakticky celú Afriku na juh od rovníka. Delia sa na množstvo kmeňov. V minulosti niektoré z nich vytvorili vlastné štáty, neskôr sa dostali pod koloniálnu nadvládu, proti ktorej bojova ...

                                               

Afrikaner Weerstandsbeweging

Afrikaner Weerstandsbeweging je krajne pravicová juhoafrická separatistická politická a v minulosti aj polovojenská organizácia. Usiluje sa o vytvorenie samostatnej búrsko-afrikánskej republiky v časti Juhoafrickej republiky. Počas svojho zenitu ...

                                               

Anticiganizmus

Anticiganizmus je špecifická forma predsudkov a rasizmu zameraná voči Rómom, ktorá v duchu rasistických teórií prisudzuje všetkým príslušníkom rómskeho etnika určité špecifické, zväčša negatívne charakteristiky, ktoré označuje za dedičné, genetic ...

                                               

Apartheid

Apartheid je výraz označujúci najmä rasistickú politiku takzvaného oddeleného spolužitia obyvatelov rôznych rás. Výraz pochádza z holandčiny a znamená oddelenie alebo odlúčenie. Prvé doložené použitie tohto slova pochádza z prejavu Jana Smutsa z ...

                                               

Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko

Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko je krajne pravicová nacionalistická a neonacistická politická strana pôsobiaca na Slovensku. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky bola zaregistrovaná 20. októbra 2000. Predsedom ĽS Naše Slovensko je ...

                                               

Kukluxklan

Kukluxklan alebo Ku-klux-klan je rasistická organizácia v južných štátoch USA. Členovia Ku-Klux-Klanu zvyknú sami seba označovať ako "Rytieri s keltskou krvou" alebo aj ako "Bieli rytieri", svojho vodcu titulujú "Velký čarodejník". Charakteristic ...

                                               

Liga za vylúčenie Ázijcov

Liga za vylúčenie Ázijcov bola rasistická organizácia, ktorá vznikla na začiatku 20. storočia v Spojených štátoch a v Kanade a ktorej cielom bolo zabrániť emigrácii do USA a Kanady luďom z východnej Ázie.

                                               

Marietta und Friedrich Torberg-Medaille

Marietta und Friedrich Torberg-Medaille sa v nepravidelných časových intervaloch odovzdáva vo Viedni osobnostiam a iniciatívam, ktoré aktívne podporovali a podporujú boj proti antisemitizmu, rasizmu a nacionálnemu socializmu.

                                               

Obrátený rasizmus

Takzvaný obrátený rasizmus môže byť: v užšom zmysle: c) diskriminácia resp. systematické postoje, činnosti a inštitúcie v neprospech väčšinovej rasy t.j. napr. belochov černochmi v USA. v širšom zmysle: "a) predsudky alebo antagonizmus voči väčši ...

                                               

Otrokárstvo (využívanie otrokov)

Otrokárstvo je systém založený na využívaní práce otrokov. Človek žijúci v otroctve, otrok, je úplne osobne závislý a neslobodný a je predmetom vlastníctva. Otrokárstvo je jav, ktorý sa vyskytoval už v tých najstarších civilizáciách a sú oblasti, ...

                                               

Policajná brutalita na Slovensku

Policajná brutalita na Slovensku predstavuje prípady policajnej brutality, t.j. prípady potvrdených či údajných neprimeraných či neopodstatnených zásahov Policajného zboru Slovenskej republiky voči podozrivému či civilnému obyvatelstvu. Na Sloven ...

                                               

Rock against communism

Rock against communism - v preklade "Rock proti komunizmu" je neonacistická hudobná platforma. Skupiny hrajúce pod touto hlavičkou majú spravidla buď otvorene neonacistické texty - námety ako rasové násilie, antisemitizmus, ódy na pohlavárov naci ...

                                               

Zrovnoprávnenie černochov

V 20. rokoch 20. storočia v období medzi koncom prvej svetovej vojny a velkou hospodárskou krízou, došlo v newyorskom Harleme k vzniku nového výrazne aktívneho literárneho hnutia. Hnutie, ktoré sa zasadzovalo za zrovnoprávnenie čiernych obyvatelo ...

                                               

Bezpečnosť

Bezpečnosť je stav spoločenského, prírodného, technického, technologického systému alebo iného systému, ktorý v konkrétnych vnútorných a vonkajších podmienkach umožňuje plnenie stanovených funkcií a ich rozvoj v záujme človeka a spoločnosti. Všeo ...

                                               

Asociácia výučby sebaobrany

Asociácia výučby sebaobrany je neformálne zoskupenie osôb, ktoré sa zaoberajú prevádzkovaním škôl sebaobrany a bojových umení. Od roku 2005 sa transformuje pod nemeckou organizáciou Missing-Link, Martial Art Federation.

                                               

Evakuácia

Evakuácia je súhrn organizačných a technických opatrení zabezpečujúcich premiestnenie osôb, zvierat a vecí v danom poradí priority z miest ohrozených mimoriadnou udalosťou do miest, v ktorých je zabezpečené pre osoby náhradné ubytovanie a stravov ...

                                               

NFPA 704

NFPA 704 je technická norma Národnej americkej protipožiarnej organizácie. Ustanovila požiarny diamant používaný pohotovostným personálom na rýchle a lahké identifikovanie rizík okolitých nebezpečných materiálov. Toto je nevyhnutné na pomoc, ak t ...

                                               

Núdzový signál

Núdzový signál je medzinárodne rozpoznaný tvar volania alebo signalizácie, ktorého účel je získanie pomoci. Núdzový signál môže mať viacero podôb a foriem. Môže ísť o rádiový, svetelný, zvukový alebo vizuálny signál – napr. dym. Núdzový signál zn ...

                                               

Pretty Easy privacy

pretty Easy privacy je systém pre šifrovanie dát a autentifikáciu, ktorý poskytuje automatickú správu kryptografických klúčov pre digitálnu komunikáciu. Jeho hlavným cielom je jednoduchá digitálna šifrovaná komunikácia po celej dĺžke spojenia pre ...

                                               

Zábradlie

Zábradlie je architektonický prvok vyrobený z rôznych materiálov, ktorého účelom je vymedzenie určitého priestoru a ochrana človeka pred pádom či vstupom do hlbokého či inak nebezpečného priestoru. Prvok býva najčastejšie používaný v interiéroch ...

                                               

Žieravina

Žieravina alebo žieravá látka alebo korozívna látka je chemická látka, ktorá môže zničiť alebo nezvratne poškodiť inú látku, s ktorou príde do styku. Žieraviny sú nebezpečné najmä pre možnosť poškodenia očí, kože alebo podkožného tkaniva, vdychov ...

                                               

Attac

Attac je medzinárodná alterglobalizačná mimovládna organizácia, ktorá požaduje, aby bola na špekulácie s cudzími menami uložená Tobinova daň. Sám James Tobin sa však od tohto hnutia dištancoval. Organizácia bola založená v Paríži 3. júna 1998. Je ...

                                               

Liturgické hnutie

Liturgické hnutie malo za ciel predovšetkým dosiahnuť uvedomelú a činnú účasť veriacich na liturgii. Jeho počiatky siahajú do 19. storočia, vo väčšej miere sa však rozšírilo až počas prvej polovice 20. storočia a vyvrcholením jeho snáh bola uskut ...

                                               

Mladé Nemecko (hnutie)

Mladé Nemecko bolo heterogénne literárne a politické hnutie pôsobiace v nemeckých krajinách približne v rokoch 1820 – 1850, ktoré dosiahlo najväčšiu intenzitu v období od júlovej revolúcie vo Francúzsku do 10. decembra 1835, kedy parlament Nemeck ...

                                               

Hodnosti United States Armed Forces

Hodnosti United States Armed Forces, resp. hodnosti Ozbrojených síl Spojených štátov sú odlišné v závislosti od danej zložky ozbrojených síl, ktorými sú United States Army, United States Air Force, United States Navy, United States Marine Corps a ...

                                               

Think tank

Think tank je neformálny termín, označujúci organizáciu, jej časť alebo skupinu expertov, zaoberajúcu sa vysoko synergistickým výskumom a poradenstvom v oblasti vedy, technológie, priemyslu, alebo podnikania. Think tank obvykle pôsobí na základe ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →