ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 123                                               

Abstraktný tanec

Abstraktný tanec je forma tanca, ktorá sa objavila v 20. rokoch 20. storočia. Za jeho priekopníka sa považuje maliar, scénograf a tanečný a divadelný teoretik Oskar Schlemmer, ktorý ho predstavil vo svojom scénickom diele Triadický balet.

                                               

Anglický valčík

Anglický valčík alebo waltz je druh štandardného tanca, presnejšie druh valčíka. Hovorí sa, že svoju životnú púť začal ako starý rakúsky a juhonemecký ludový tanec. Súčasný waltz sa rozvinul začiatkom 20. storočia a má 30 taktov za minútu. Základ ...

                                               

Balet

Balet je umelecký útvar, zjednocujúci hudbu, libreto, choreografiu, scénu a kostýmy. Balet môže byť samostatné dielo, alebo môže byť súčasťou opery, alebo operety.

                                               

Break dance

Break dance alebo breakdance je súhrnné označenie viacerých foriem tanca, ktoré vznikli medzi afroamerickou a portorikánskou mládežou v USA v 70. rokoch 20. storočia. Vyznačuje sa akrobatickými prvkami. Break dance predstavuje pre mladých formu ú ...

                                               

Brušný tanec

Brušný tanec alebo arabský tanec alebo orientálny tanec je druh tanca, založený na pohyboch trupu a pochádzajúci z Blízkeho východu. Termín brušný tanec pochádza z francúzskeho slova danse du ventre, ktorý vznikol pri kolonizácií Alžírska Francúz ...

                                               

Čačača

Čačača je aj druh tanečnej rytmickej hudby, pozri čačača druh hudby. Čačača alebo čača alebo chacha) je druh latinskoamerického tanca. Pochádza z Kuby, vznikla z rumby po jej ovplyvnení džezom. Za autora tohto tanca je považovaný Enrique Jorrin 1 ...

                                               

Foxtrot

Foxtrot je spoločenský tanec, ktorého názov vznikol údajne podla mena jeho autora a propagátora, estrádneho herca Harryho Foxa. Legenda hovorí, že sa Foxovi nedarilo nájsť partnerku schopnú tancovať obťažný two-step. Problém vyriešil tým, že prid ...

                                               

Gaga (pohybový jazyk)

Pohybový jazyk gaga niekedy tiež nazývaný "pohybový slovník" vyvinul Ohad Naharin v čase, keď pôsobil ako umelecký riaditel a choreograf tanečného súboru Batsheva Dance Company 1990 – 2018 a ďalej ho rozvíja. Gaga vychádza z potreby Naharina komu ...

                                               

Jumpstyle

Jumpstyle je EDM tanečný štýl a zároveň hard dance hudobný žáner populárny hlavne v Severozápadnej Európe, Spojenom královstve, Austrálii a v USA. Tanec Jumpstyle vznikol v roku 1997 v Belgicku, avšak získal si väčšiu popularitu v susednom Holand ...

                                               

Latinskoamerický tanec

Latinskoamerický tanec je spoločenský tanec pochádzajúci z latinskej Ameriky. Niektoré z latinskoamerických tancov sú zaradené medzi súťažné spoločenské tance. Latinskoamerické tance sú: čača, rumba, samba, salsa, mambo, merengue, bachata, kumbia ...

                                               

Lezginka

Lezginka je tradičný ludový kaukazský tanec. Názov sa odvodzuje od Lezgincov, obývajúcich severovýchodný Dagestan na južnom Kaukaze a južný Azerbajdžan. Tanec má vela rôznych verzií. Ide o temperamentný tanec, tancovaný buď ako mužské sólo, alebo ...

                                               

Milonga

Milonga je ludový tanec pochádzajúci z Argentíny, ktorý vychádza z tanca candombe. Typom krokov je podobný argentínskemu tangu, ale je rýchlejší a rytmickejší. Charakter milongy je veselý a hravý. Z hudobného hladiska sa milonga zapisuje v 2/4 ry ...

                                               

Pogo

Pogo alebo pogovanie je druh punkového tanca. Tanec vznikol v Spojenom královstve v polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia. Po prvýkrát sa objavil na koncertoch punkových skupín The Vibrators, Sex Pistols či The Clash v kluboch, ktorých kapac ...

                                               

Quickstep

Quickstep je druh štandardného tanca. Boston a onestep boli prvé dva tance založené na kroku alebo viacerých krokoch vpred, potom krok vzad a nakoniec dva a viac krokov vpred na špičkách neskôr boli tieto kroky zamenené za kríženie. V dvadsiatych ...

                                               

Rumba

Rumba je druh latinskoamerického tanca. Súčasná rumba vznikla vzájomným ovplyvňovaním ludového tanca s názvom "danza habanera" a rumby-bolera, ktorú tancovala na Kube kreolská aristokracia. V roku 1930 sa rumba dostáva cez New York do Európy, kde ...

                                               

Samba

Samba je druh latinskoamerického tanca. Je to tanec pochádzajúci z Brazílie, ktorý sa objavil v Európe v prvej polovici 20-tych rokov 1923-1925. Vtedajšia samba bola charakterizovaná krátkymi trhavými pohybmi a skladby sa hrali v 2/4 ale aj 4/4 t ...

                                               

Slowfox

Slowfox alebo slow-fox alebo pomalý foxtrot je pomalý foxtrot, z ktorého tiež vznikol. Foxtrot bol po prvýkrát uvedený v Európe tesne pred prvou svetovou vojnou. Názov tanca údajne pochádza z mena tanečníka a komika Harryho Foxa, ktorý ako prvý p ...

                                               

Spoločenský tanec

Základné delenie je: latinskoamerický tanec – latina LAT súťažný spoločenský tanec štandardný tanec - štandard STT foxtrot mazurka merengue salsa flamenco swing polka nesúťažný spoločenský tanec argentínske tango Hustle two-step mambo

                                               

Step (tanec)

Step je druh tanca, ktorý tancujú sóloví tanečníci väčšinou iba nohami, ostatná časť tela len vyvažuje, a prevádzania tanca sa nezúčastňuje. Chodidlá nôh vyklepkávajú pätami a špičkami rýchly rytmus. K tomuto účelu sa nosí špeciálna obuv na ktore ...

                                               

Súťažný spoločenský tanec

Súťažný spoločenský tanec je spoločenský tanec pestovaný ako šport majúci svoje súťaže. Zahŕňa presne 10 tancov rozdelených na dve presne definované skupiny: štandardný tanec a latinskoamerický tanec. Z miliónov ludí po celom svete, ktorí pravide ...

                                               

Štandardný tanec

V období medzi rokmi 1920 a 1930 vyvinula skupina britských profesionálnych tanečníkov štyri tance: anglický valčík, foxtrot, quickstep a tango. Ukázalo sa, že tieto tance najviac vyhovovali vtedajšiemu publiku a najlepšie sa hodili do tanečných ...

                                               

Tango (tanec)

Tango je druh štandardného tanca. Tango, tanec, ktorý si generácie tanečníkov odovzdávali z pokolenia na pokolenie, sa zrodil v slumoch a biednych uličkách Argentíny. Viac ako storočie bol pokladaný za privelmi hriešny pre spoločenské sály. Začia ...

                                               

Valčík

O českom protifašistickom bojovníkovi pozri Josef Valčík Valčík je hudobná forma, ako aj párový spoločenský tanec v 3/4 takte a rýchlom tempe, ktorý sa tancuje na tento rytmus.

                                               

Viedenský valčík

Viedenský valčík je postupový, kolový tanec v 3/4 takte alebo zriedka v 3/8 takte, dôraz je kladený na prvú dobu. Je to druh valčíka. Tento tanec sa tancuje v páre, a to tak, že jeden z páru vždy uhýba druhému, ktorý ide dopredu a počas prvého kr ...

                                               

Magický realizmus

Magický realizmus je prúd a typ modernej prózy, ktorý je založený na magickom a mytologickom výklade skutočnosti. Pochádza z Latinskej Ameriky. Tento termín prvý krát použil nemecký kritik Franz Roh v súvislosti s maliarstvom. V súvislosti s lite ...

                                               

Abstrakcionizmus (umelecký smer)

Abstrakcionizmus je umelecký smer zobrazujúci námety nefiguratívnym spôsobom. Oddeluje prvky od vnímania, ktoré je ich zdrojom. Na ich zobrazenie využíva fantazijné alebo geometrické znaky. Vznikol na začiatku 20. storočia a okrem výtvarného umen ...

                                               

Akademizmus

Akademizmus, jeho priaznivcami nazývaný ako tradičný humanizmus, je štýl vo výtvarnom umení, ktorý v druhej polovici 19. storočia zavŕšil klasicizmus. Hlavnou snahou akademizmu je dokončenosť a hladkosť malby. Vychádza z antiky a vrcholnej renesa ...

                                               

Akčné umenie

Akčné umenie je súhrnný termín pre rôzne formy intermediálneho umenia, v ktorom sa kladie dôraz na živé predvádzanie deja a priamy kontakt s divákom, vrátane možnosti jeho bezprostrednej spolupráce. Predchodcom akčného umenia boli futuristické vy ...

                                               

Altermoderna

Altermoderna je pojem, ktorý použil Nicolas Bourriaud ako názov výstavy a rovnomennej eseje "Altermoderna". Pojem vysvetluje z hladiska významu predpony alter - čo znamená, iný. "Altermodernizmus možno definovať ako moment, od ktorého pre nás zač ...

                                               

Artificializmus

Artificializmus bol český výtvarný smer ovplyvnený poetizmom, ktorý v roku 1926 v Paríži založili Jindřich Štyrský a Toyen. Prvá výstava artificialistických diel sa konala v roku 1926 v parížskom ateliéri Toyen a Štyrského v Montrouge a hneď po j ...

                                               

Arts and Crafts

Arts and Crafts je štýl, ktorý sa rozvíjal v rokoch 1880 - 1900. Bol súčasťou reformátorskeho hnutia, ktoré bojovalo proti vtedajšiemu návrhárskemu štýlu, pre ktorý bolo typické nestriedme používanie kriviek. Presadzoval jednoduché návrhy vracajú ...

                                               

Barok

Barok je označenie historického obdobia a umeleckého slohu, ktorý mu dominoval. Tento sloh má pôvod okolo roku 1600 v Ríme. a v Európe prevládal v 17. a vo velkej časti 18. storočia. Jeho prvé náznaky a diela vytvorené v tomto slohu možno nájsť i ...

                                               

Graffiti

Grafity je v užšom zmysle iný názov pre graffiti art, teda pouličné výtvarné umenie od 70. rokov 20. stor., ktoré spočíva v sprejových kresbách či nápisoch na múroch a velkých betónových plochách v mestách, na vagónoch a pod., resp. samotné takto ...

                                               

Happening

Happening je jedna z včasných foriem akčného umenia, v ktorej sa spájajú prvky divadla, hudobného koncertu, poézie a výtvarného umenia s cielom aktívne zapojiť diváka do akcie. Happening sa stal signifikantným prejavom hnutia Fluxus, ktorého ciel ...

                                               

Kinetické umenie

Kinetické umenie je smer v umení druhej polovice 20. storočia využívajúci pri tvorbe objektov reálny pohyb. Objekty sa uvádzajú do pohybu skrytým mechanizmom napr. elektromotor alebo pôsobením vonkajších faktorov. Kinetickému umeniu sa venovala p ...

                                               

Konceptuálne umenie

Konceptuálne umenie je umelecký smer, ktorý vznikol v 1. polovici 60. rokov 20. storočia a ktorý v svojej najrigídnejšej polohe nevytvára hmotné umelecké diela, ale sústreďuje sa na reprezentáciu myšlienky a umelcovho myšlienkového procesu. Nieke ...

                                               

Kritický realizmus (umenie)

Kritický realizmus je umelecký, najmä maliarsky a literárny, smer 19. a 20. storočia, forma realizmu, v ktorej sa umelec zameriava spoločenského človeka v jeho konkrétnej podobe a súvislostiach.

                                               

Lettrizmus

Lettrizmus bolo avantgardné umelecké a kultúrne hnutie najmä v 50./60. rokoch 20. storočia. Pôvodne išlo o smer v poézii, neskôr sa preniesol do výtvarného umenia, architektúry, filmu a podobne. Vo výtvarnom umení sa v minulosti pod týmto pojmom ...

                                               

Manierizmus

Manierizmus je umelecký a literárny sloh 16. a 17. storočia prejavujúci sa strojenosťou, vyumelkovanosťou, kvetnatosťou a formovými schválnosťami. Vo výtvarnom umení znamená virtuózne používanie formálnych a technických prostriedkov bez vnútornej ...

                                               

Minimal art

Minimal art alebo minimalizmus je abstraktné umenie, ktoré sa snaží o návrat formy k prvotným štruktúram, a ktoré používa lapidárne geometrické tvary, prvky všedného života, len základné tóny, zvuky a podobne. Ako smer prevládal najmä v anglosask ...

                                               

Monumentalizmus

Monumentalizmus je umelecký smer, ktorého hlavné znaky sú jeho fyzický rozsah, šírka námetov a hlavne snaha mať trvalý význam. Hlavne počas renesancie bohatí páni a mocnári podporovali monumentálne umenie, ktoré sa prenieslo aj do obdobia baroka. ...

                                               

Neoplasticizmus

Neoplasticizmus je štýl plošnej nefigurálnej malby, sformovaný v roku 1912 Piet Mondrian a skupinou de Stijl. Základnými prvkami sú vodorovné a zvislé priamky a základné farby pestré a nepestré. Smer sa uplatnil aj v architektúre skupiny de Stijl ...

                                               

Neosymbolizmus

Neosymbolizmus je umelecký smer z konca 19. storočia. Zakladatelom bol grécky básnik a kritik Jean Moréas. Ako moderný smer v poézií predstavuje refexívno-meditatívnu stránku lyriky. Je to pesimistická a tragická poézia, v ktorej dominujú temné, ...

                                               

Op-art

Op-art je smer výtvarného umenia, ktorý sa začal rozvíjať koncom 50. a začiatkom 60. rokov 20. storočia. Autori op-artových diel využívajú poznatky z geometrie, fyziognómie a optiky. Snažia sa pomocou väčšinou čiernobielych geometrických obrazcov ...

                                               

Popart

Popart alebo pop-art je dominantný smer výtvarníkov 60. rokov 20. storočia, ovplyvnený populárnou kultúrou a komerčným umením, inšpirujúci sa velkomestskou kultúrou a jej vizuálnymi prejavmi. Popart sa šíril okolo polovice 50. rokov nezávisle z d ...

                                               

Postimpresionizmus

Vedúcou krajinou, kde moderné umelecké smery a hnutia vznikali, bolo Francúzsko a jeho metropola Paríž. Odtial sa neskôr rozšírili do ostatných častí sveta. Základný pojem "moderné umenie" nie je jednoznačný, jeho historické vymedzenie sa postupn ...

                                               

Postminimalizmus

Postminimalizmus je výtvarná tendencia výtvarný smer, ktorá vznikla na jednej strane ako pokračovanie minimalizmu, na druhej strane ako odmietnutie jeho rigídnosti. Kým v minimalizme sa forma stáva obsahom, v postminimalizme znovu môžeme vystopov ...

                                               

Purizmus (výtvarné umenie a architektúra)

Purizmus je smer 20. storočia vychádzajúci z kubizmu, ktorý bol vyvinutý Le Corbusierom roku 1918. Le Corbusier spolu s Amédée Ozenfantom definovali purizmus manifestom Après le Cubisme. V purizme sa mali zobrazovať objekty, podobne ako v kubizme ...

                                               

Realizmus

Realizmus je komplex významových útvarov, ktorý sa týka rôznych skupín entít. Ako realizmus sa napr. označuje učenie o skutočnosti sveta telies alebo učenie, podla ktorého existuje mimo a nezávisle od vedomia vonkajší svet.

                                               

Sturm und Drang

Sturm und Drang, po slovensky Búrka a vzdor alebo Búrka a nápor, bolo literárne hnutie v Nemecku v rokoch asi 1767–1785, ktorého názov bol odvodený z hry Friedricha Maximiliana von Klinger. Hlavnými predstavitelmi hnutia boli Johann Wolfgang Goet ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →