ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 121                                               

Ilustrácia

Ilustrácia je výtvarné stvárnenie myšlienky textu diela. Ilustrácia zjednodušuje text, jeho ťažšie opísatelné časti, ulahčuje orientáciu v texte a podporuje stotožnenie predstáv autora a čitatela. Tvorca ilustrácií vyjadrujúci myšlienky v texte p ...

                                               

Terakotová armáda

Terakotová armáda je armáda vyrobená z terakoty, ktorá sa nachádza v čínskej provincii Šen-si. Bola objavená náhodou v marci 1974. Robotníci sužovaní suchom sa rozhodli vykopať studňu; namiesto vody našli niekolko sôch koní a vojakov. Armáda sa s ...

                                               

Bojové umenie

Bojové umenie je každý systém, ktorý formalizuje zručnosti a techniky telesného konfliktu s protivníkom. Bojové umenie nie je celkom to isté, čo bojový šport. Bojové umenie je staré ako samotné ludstvo. Vznikali vtedy, keď sa človek potreboval pr ...

                                               

Americký kickbox

Kickbox je bojové umenie, v ktorom sa využívajú kombinácie boxerských úderov a kopov z tradičných bojových umení. Boj na zemi nie je povolený. Kickbox ako šport má mnoho úrovní: od profesionálneho plne kontaktného športu až k rekreačnému poňatiu ...

                                               

Barmský box

Barmský box je bojové umenie - dnes šport, ktorý je rozšírený na území Mjanmarska. Je to staré bojové umenie, ktorého základy sa dodnes významnejšie nezmenili. Keď Mjanmarsko obsadili Briti, zakázali nielen zápasy, ale aj tréningy barmského boxu. ...

                                               

Brazílske džiu-džicu

Brazílske džiu-džicu alebo brazílske jiu-jitsu je bojové umenie a v niektorých krajinách aj bojový šport, ktorý sa sústreďuje hlavne na boj na zemi. BJJ vzniklo na začiatku 20. storočia z džuda. BJJ využíva princípy a techniky páky, znehybňovacie ...

                                               

Capoeira

Capoeira je brazílsky bojový tanec otrokov. V súčasnosti sa považuje za bojový šport s pevnými pravidlami. Začiatok modernej capoeiry sa datuje 9. júna 1937, kedy Mestre Bimba založil prvé tréningové centrum Capoeiry na svete.

                                               

Džiu-džicu (Japonsko)

Džiu-džicu alebo džú džucu u-jitsu) je staré japonské bojové umenie založené na technikách bez zbrane. Používa ale aj techniky malých zbraní, zahrňuje metódy kopov, úderov, použitia kolien, hádzania, škrtenia, blokovania kĺbov, držania a zviazani ...

                                               

Európsky kickbox

Európsky Kickbox je kontinentálna odnož bojového umenia kickbox. Súperi v ňom využívajú boxerské údery a kopy z tradičných bojových umení. Pri zápase bojovníci stoja, a preto keď jeden z nich padne na zem, nie je povolené pokračovať v boji. Termí ...

                                               

Japonský kickbox

Japonský kickbox je bojové umenie, forma kickboxu, v ktorej sa využívajú k porážke súpera kombinácia boxerských úderov a kopov z tradičných bojových umení. Termín "kickbox" vymyslel japonský promotér boxerských zápasov Osamu Noguči ako variantu t ...

                                               

Jeet Kune Do

Jeet Kune Do. Toto bojové umenie bolo vytvorené Bruce Leem v roku 1967. Na rozdiel od iných neobsahuje žiadne zostavy ani predom daný systém techník. Jeet Kune Do je neohraničené a slobodné. Ten kto rozumie JKD prikláňa sa k oslobodeniu, lebo JKD ...

                                               

Karate

Karate alebo karate dó je bojové umenie pochádzajúce z japonského ostrova Okinawa. V športovom karate existujú dve disciplíny - kata a kumite. Vyvinulo sa z pôvodného bojového umenia ostrovov Rjúkju, doslovne "ruka"; tii po Okinawsky) pod vplyvom ...

                                               

Krav maga

Krav maga je bojový systém, ktorý predstavuje oficiálnu zostavu techník vypracovaných pre sebaobranu a boj zblízka Izraelských obranných síl, izraelskej polície a ďalších izraelských bezpečnostných zložiek. Krav maga bola zaradená do učebných osn ...

                                               

Kung-fu

Kung-fu je čínske bojové umenie a tiež životný štýl. Samotný termín označuje všeobecne nadobudnuté schopnosti alebo zručnosť. Samotné bojové umenie je ťažko zaškatulkovať, pretože od svojich počiatkov v Šaolinských kláštoroch sa rozvinulo do nesp ...

                                               

Pankration

Pankration je bojové umenie pochádzajúce z čias antického Grécka. Prelínajú sa v ňom prvky helénskeho boxu, zápasenia a širokej škály ďalších bojových techník. Prvá písomná zmienka o tejto športovej disciplíne je z roku 648 pred Kr., kedy sa stal ...

                                               

Pencak Silat

Pencak Silat je bojové umenie rozšírené hlavne na Filipínách, v Indonézii a v Malajzii. Je súčasťou školskej výuky a používajú ho miestne policajne zložky. Pre Pencak Silat je typické precízne nacvičovanie technik v pomalom tempe. Až po ich zvlád ...

                                               

Profesionálny wrestling

Profesionálny wrestling je forma športu a performatívneho umenia kombinujúca atletické a divadelné prvky. Je organizovaný prostredníctvom rôznych podujatí, počas ktorých zápasníci bojujú o tituly tak, ako je to v bojovných športoch. Ide o jedineč ...

                                               

Sambo (bojový šport)

Sambo alebo zápasenie sambo je ruský bojový systém využívajúci najjednoduchšie hmaty a údery s vysokou efektívnosťou a systematickým prístupom k súperovi ako takému. Používa jedoduché údery a hmaty-páky podobne ako v džiudžicu s prvkami zápasenia ...

                                               

Stenka (bojové umenie)

Stenka alebo tiež Ruský rukopašný boj prípadne ako Ruský štýl rukopašného boja je systém duchovného a telesného rozvoja pôvodom z Ruska. Bojové umenie Stenka predstavuje jadro z velmi rozmanitých a početných systémov rukopašného boja. Podla histo ...

                                               

Taekkyon

Taekkyon je starý kórejský bojový šport v ktorom sú povolené kopy a zametania, ktoré majú za ciel zraziť protivníka na zem. Turnaje mali často amatérsky charakter a zúčastňovali sa na nich obyčajní ludia, podobne ako na boxerských súbojoch v star ...

                                               

Taekwondo

Taekwondo, tekvondo, täkwondo) je pomerne nový kórejský bojový šport a bojové umenie bez použitia zbraní, zameraný najmä na sebaobranu, sebaovládanie a zdravú sebadôveru. Má zaručiť úplné využitie sily a rýchlosti ludského tela. Charakteristická ...

                                               

Thajský box

Thajský box alebo thaibox je bojový šport pochádzajúci z Thajska. Thajský box je známy aj ako umenie ôsmich končatín, pretože v zápase sa využívajú údery päsťami, údery lakťami, kopy nohou a kolená. Thajský box má pôvod vo vojenskom výcviku, ktor ...

                                               

Wu-šu

Wu-šu alebo wušu je čínske bojové umenie. Počiatky tohto starobylého bojového umenia siahajú do severočínskej provincie Chenan, kde leží legendárny kláštor Šaolin. Je to významné rodisko kungfu, teda čínskeho mentálneho boxu. Vznik niektorých štý ...

                                               

Divadlo (budova)

Divadlo je stavba slúžiaca na predvádzanie divadelného umenia, jedného z umeleckých druhov, v ktorom sa vytvára vzťah medzi hladiskom a javiskom. Herci špecifickými prostriedkami zobrazujú dej. Existuje viac druhov divadla, podla typu predstavení ...

                                               

Divadlo (organizácia)

marketing a public relations personalistka a mzdy správa budov a majetku obchodné oddelenie na jej čele je: hlavný ekonóm alebo správny riaditel. inšpektor hladiska a hladiskový personál účtareň pokladňa: zabezpečujúca predaj lístkov

                                               

Alžbetínske divadlo

Alžbetínske divadlo bolo renesančné divadlo v Anglicku. Génius W. Shakespeare tu zaznamenáva vrchol, ktorý nebol nikdy prekonaný. Existovali spoločnosti profesionálnych hercov, ktorí hrávali divadlo pred královnou, aristokraciou, ale aj mešťanmi ...

                                               

Bábkarstvo

Bábkarstvo je forma divadelného umenia, v ktorej je sprostredkovatelom deja namiesto živej osoby herca, neživá bábka. Je to všestranná umelecká činnosť. Z umeleckých smerov spolupracuje s výtvarným umením, literatúrou a s ludovým umením. Z vedeck ...

                                               

Bábkové divadlo

Bábkové divadlo je divadlo, v ktorom sa uplatňujú bábky. Herec v bábkovom divadle sa nazýva bábkar alebo bábkoherec. Podla skúseností umelcov z Bábkového divadla na rázcestí laická, ale aj odborná verejnosť "absolútne nevníma bábkové divadlo ako ...

                                               

Commedia dellarte

Commedia dell’arte je druh ludového, profesionálneho divadla v Taliansku. Nevieme kedy presne vznikla, ale rozšírila sa v polovici 16. storočia a jestvovala až do 18. storočia. Hrala sa v miestnom nárečí a preto bola ludovo zrozumitelná a aktuáln ...

                                               

Cool dráma

Cool dráma je termín označujúci dramatické diela nastupujúcej generácie mladých európskych autorov polovice 90. rokov 20. storočia. Ich tvorba je známa najmä svojimi drastickými výrazovými prostriedkami a kontroverznými témami, ktoré neraz u publ ...

                                               

Činohra (žáner)

Činohra alebo dráma je jeden zo základných žánrov drámy v širšom zmysle. Je to hra, obyčajne próza, integrujúca vážne, tragické i komediálne prvky, zďaleka najčastejšie máva vážny námet, ale je - na rozdiel od tragédie - bez tragického zakončenia ...

                                               

Divadelná inscenácia

Divadelná inscenácia označuje umelecké dielo, ktoré je predlohou jednotlivých divadelných predstavení. Nejde teda o konkrétne odohratie divadelného predstavenia, ale v mysli inscenačného tímu predstavuje ideálny tvar o práve prebiehajúcom predsta ...

                                               

Divadlo jedného herca

Základným prvkom a zároveň aj špecifikom divadla jedného herca je samotný herec alebo účinkujúci. Jeho pôsobenie na javisku, vystupovanie i charizma jednoznačne ovplyvňuje celkový výsledok i všetky ostatné prvky inscenácie. Divadlo jedného herca ...

                                               

Dokumentárne divadlo

Dokumentárne divadlo je divadlo, ktoré čiastočne alebo úplne využíva existujúce dokumentárne materiály ako zdrojové materiály pre vytvorenie divadelného scenára. Niektorí tvorcovia tohto typu divadla zdôrazňujú, že je to "divadlo, ktoré nenarába ...

                                               

Dráma

Dráma v užšom zmysle znamená činohru ako dramatický žáner, t.j. obyčajne hru s vážnym dejom, ale netragickým koncom, pozri činohra žáner Dráma je jeden z troch základných literárnych druhov, popri lyrike a epike. Vznikla v starovekom Grécku z náb ...

                                               

Dramatika

Dramatika je súhrn všetkých dramatických druhov, žánrov a foriem, zahrňuje všetky dramatické diela najrozmanitejšieho typu v rámci príslušnej národnej literatúry. Dramatika je historicky premenlivým súborom dramatických fenoménov. Dramatika je za ...

                                               

Epické divadlo

Epické divadlo, nazývané aj divadlo odcudzenia alebo politické divadlo je divadelným hnutím, ktoré sa začalo presadzovať v prvej polovici 20. storočia. Spája sa najmä s menom nemeckého dramatika, režiséra a divadelného teoretika Bertolta Brechta. ...

                                               

Malé javiskové formy

Pojem malé javiskové formy vystihuje žánrovú orientáciu divadiel, ktoré boli malé nielen priestorom, v ktorých vznikali, ale aj žánrami, ktoré sa v nich prezentovali. Vznikali ako protiklad k velkým" kamenným” divadlám, ich honosným, profesionáln ...

                                               

Maska

Maska je napodobeninou ludskej alebo zvieracej tváre, ktorá sa používala pri rôznych náboženských obradoch, vyrábala sa z plátna, neskôr z kože a z dreva. Počas éry divadla v antickom Grécku sa masky vyrábali zo sadry. V gréckom divadle bola rozp ...

                                               

Monodráma

Monodráma sa objavovala už v antickej dráme, kde bola významnou súčasťou starogréckeho divadla. Výrazný rozmach monodráma zaznamenala v Anglicku počas viktoriánskej éry, kedy sa po prvýkrát etablovala ako žáner. V opera sa monodráma pôvodne objav ...

                                               

Ochotnícke divadlo

Ochotnícke divadlo alebo amatérske divadlo je divadlo prevádzkované amatérskymi divadelnými pracovníkmi z ochoty, dobrej vôle a záluby, spravidla bez nároku na odmenu.

                                               

Old Vic

Old Vic je divadlo nachádzajúce sa v Londýne, južne od stanice Waterloo, na rohu ulíc The Cut a Waterloo Road. To isté meno niesol aj herecký súbor, z ktorého neskôr v roku 1963 vznikol Súbor Národného divadla.

                                               

Scénografia

Scénografia je v dramatických umeniach "výtvarné a architektonické stvárnenie priestoru, v ktorom sa odohráva dramatická akcia". Scénografia existovala už v antickom divadle scénické malby pre Aischylosove hry či spis Vitruvia. V stredoveku sa sc ...

                                               

Totálne divadlo

Totálne divadlo je simultánne využitie rozličných divadelných prostriedkov. Slovo pochádza z latinčiny, a znamená celok, "celý". Vo Wagnerovej myšlienke pokračoval na prelome storočia E. Gordon Craig. V praxi sa to vyvíjalo v Nemecku v divadle Ma ...

                                               

Železná opona (divadlo)

Železná opona je deliaca protipožiarna konštrukcia využívaná v divadlách s kukátkovým javiskom. Slúži na oddelenie javiska od hladiska a následne zabraňuje rozšíreniu prípadného požiaru medzi javiskom a hladiskom a naopak. Okrem iného napomáha za ...

                                               

Jess Franco

Jess Franco, vlastným menom Jesús Franco Manera bol španielsky filmový režisér, scenárista, herec a skladatel. Počas svojej kariéry natočil viac ako 180 filmov s velmi rôznorodou kvalitou - od vysoko cenených surrealisticko - expresionistických h ...

                                               

Paxamos

Paxamos bol grécky spisovatel, pravdepodobne z 2. stor. pred Kr. Jeho diela sú dnes stratené; ich zoznam uvádza byzantský encyklopedický slovník Suda z 10. storočia. Paxamove spisy o rolníctve poznal aj rímsky autor píšuci o polnohospodárstve Col ...

                                               

Pôvod sveta

Pôvod sveta je škandalózny, velmi realistický obraz Gustava Courbeta z roku 1866. Dnes visí v Musée d’Orsay v Paríži.

                                               

Estetika

Estetika je v širšom zmysle teória o prírodnej a zároveň umeleckej kráse, o jej podstate, zákonoch a pôsobení na človeka. V užšom zmysle teória umenia. Človek, ktorý sa zaoberá estetikou je estetik.Medzi základné estetické kategorie patrí: krásne ...

                                               

Estetika 20. storočia

Estetika 20. storočia je súbor estetických učení 20. stor. Najmä v 2. polovici 20. stor. dospieva do štádia značnej nejednotnosti tak v chápaní svojho predmetu ako aj svojich metód. Pokračujú tak tendencie diferencovať až oddelovať jej základné č ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →